Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.

Нагороди та відзнаки

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Роки
№ п/п
 
ПІБ винахідників
Галузь науки
Назва розробки або винаходу
 
Нагороди за розробку чи винахід
2009-2017
1  

Директор, радник Президії НАН України, Академік НАН України

Гончарук                      Владислав Володимирович

хімія

фізика

біологія

Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Відзнака НАН України "За сприяння розвитку науки" (13.12.2017) Постанова №330
  2  

Заступник директора з наукової роботи, доктор технічних наук

Мєшкова-Клименко                  Наталія Аркадіївна

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Відзнака НАН України "За сприяння розвитку науки" (13.12.2017) Постанова №330
  3  

Заступник директора з наукової роботи, доктор технічних наук

Макаров                      Анатолій Семенович

хімія

фізика

біологія

Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.

  Відзнака НАН України "За сприяння розвитку науки" (13.12.2017) Постанова №330
  4  

Завідувач відділу, член-кореспондент НАН України

Тарасевич                         Юрій Іванович

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Відзнака НАН України "За професійні здобутки" (13.12.2017) Постанова №330
  5  

Головний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор

Гвоздяк                             Петро Ількович

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Подяка НАН України (13.12.2017) Постанова №330
  6  

Завідувач сектору

Гвоздяк                              Раїса Леонідівна

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Подяка НАН України (13.12.2017) Постанова №330
  7  

Провідний науковий співробітник, доктор хімічних наук

Кучерук                             Дмитро Дмитрович

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Подяка НАН України (13.12.2017) Постанова №330
  8  

Завідувач відділу

Костюк                             Микола Васильович

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Почесна грамота Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (13.12.2017) Постанова №330
  9  

Провідний інженер

Олійник                             Любомира Михайлівна

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Почесна грамота Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (13.12.2017) Постанова №330
  10  

Інженер

Титаренко                           Надія Захарівна

хімія

фізика

біологія
Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі хімії, фізики і біології води. Розроблення і впровадження новітніх технологій одержання генетично безпечної питної води.   Почесна грамота Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (13.12.2017) Постанова №330
 
11
 

Чл.-кор. НАН України

Мамченко                                Олексій Володимирович


Ставицький                            Віктор Васильович (посмертно)

хімія

Теоретичне обґрунтування та практична апробація нової ресурсозберігаючої, маловідходної технології комбінованого одержання знесоленої та пом’якшеної води

 

Премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України (25.02.2009)

 
12
 

Академік НАН України

Гончарук                      Владислав Володимирович

хімія

Розроблена принципово нова концепція забезпечення населення генетично безпечною питною водою

 

Нагрудний знак „Почесний працівник Державного агентства водних ресурсів України” (10.10.2011)
Нагрудний знак „Почесний працівник житлово-комунального господарства” І ст.” (26.02.2010)

 
13
 

Академік НАН України

Гончарук                     Владислав Володимирович

 

Байдачний                  Олександр Миколайович


Кучерук                                Дмитро Дмитрович

хімія

Розробка та впровадження новітніх технологій та устаткування для отримання високоякісної питної води

 

Премія Кабінету міністрів України „За розроблення та впровадження інноваційних технологій”. Розпорядження Кабміну України від 29.04.2013р.
Відзнака Міського голови м. Бориспіль (18.09.2012)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Роки
№ п/п
 
ПІБ винахідників
Галузь науки
Назва розробки або винаходу
 
Нагороди за розробку чи винахід
1999-2008
1
 

Глоба                                  Леонід Іванович


Гвоздяк                                     Петро Ілліч


Дмитренко                      Галина Миколаївна

Могілевич                        Наталія Федосієвна

мікро-біологія

Наукове обґрунтування, розробка та впровадження у практику новітніх біотехнологій очищення стічних і природних вод гідро біонтами, що розвиваються на волокнистих насадках

 

Державна премія України в галузі науки і техніки Указ Президента України від 15.12.2000р.

 
2
 

Академік НАН України

Гончарук                   Владислав Володимирович

хімія

Вперше запропоновано узагальнене трактування третього закону хімічної кінетики – компенсаційного ефекту. Сформульований і розвинений принципово новий напрямок в хімії – кореляційний та функціональний взаємозв’язок кінетичних та термодинамічних характеристик хімічних реакцій з метою вивчення кінетичних закономірностей та механізмів каталітичних реакцій. Вивчено кластерні підходи, механізми гетерогенного та гомогенного каталізу

 

Державна премія України в галузі науки і техніки Указ Президента України від 23.12.2003р. № 1480/2003

 
3
 

Академік НАН України

Гончарук                  Владислав Володимирович

хімія

Кінетика і механізми рідинофазових реакцій окиснення та озонування. Вперше запропоновані фізико-хімічні основи добирання гетерогенних каталізаторів на базі комплексного дослідження широкого класу каталізаторів різної кристалохімічної будови, які дозволили встановити взаємозв’язок між хімічним складом і будовою поверхні та її фізико-хімічними та каталітичними властивостями

 

Премія ім. О.І. Бродського НАН України 06.04.2005р.

 
4
 

Академік НАН України

Гончарук                  Владислав Володимирович

хімія

Розпочато новий науковий пріоритетний напрям наука про воду: хімія, фізика та біологія води. Вивчення впливу співвідношення ізотопного складу водню та кисню на фізичні, хімічні та біологічні властивості води. У воді знайдено гігантські гетерофазні кластери. В хлорованій воді знайдено мутовані форми мікрофлори та мікроміцетів. Розробка стандартів на природну, питну воду та методи визначення компонентів води. Опубліковані монографії:
1) В.В. Гончарук: Наука о воде. – Киев, наук. думка, 2010, - 510 с.
2) Goncharuk Vladislav V. Drinking Water. Physics, Chemistry and Biology (Springer Book), 2014, - 426 p.

 

Відзнака НАН України „За наукові досягнення” (07.11.2008) посвідч. № 189
Книга «Наука о воде» одержала диплом лауреата в номінації „Гран-прі” Міжнародного конкурсу на кращий науково-видавничий проект (05.10.2011)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Роки
№ п/п
 
ПІБ винахідників
Галузь науки
Назва розробки або винаходу
 
Нагороди за розробку чи винахід
1989-1998
1
 

Чл.-кор. АН УРСР

Махорін                                Костянтин Єпіфанович

хімія

Створення та освоєння серійного випуску індивідуального портативного пристрою „Родник” для одержання якісної питної води із відкритих джерел.

 

Премія ради міністрів СРСР Постанова від 18.11.1989р.

 
2
 

Духін                                      Станіслав Самуілович

хімія

Відкрито явище „Дифузіофорез” – рух твердих часток, зважених в розчині, як іонних, так і молекулярних, під впливом градієнта концентрації розчиненого компонента, або у напрямі потоку дифузії, або назустріч йому

 

Зареєстровано № 376 від 21.12.1989р.

 
3
 

Акад. АН УРСР

Пилипенко                              Анатолій Терентійович

хімія

Під його керівництвом були розпочаті роботи з безвідходної технології комплексної переробки мінералізованих природних та стічних вод

 

Золота медаль Виставки досягнень народного господарства СРСР 1989р.

 
4
 

Чл.-кор. АН України

Гончарук                    Владислав Володимирович


Васильєв                           Микола Григорович

хімія

Природні силікати: будова, властивості, реакційна здатність

 

Премія ім. Л.В. Писаржевського АН України (1993)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Роки
№ п/п
 
ПІБ винахідників
Галузь науки
Назва розробки або винаходу
 
Нагороди за розробку чи винахід
1979-1988
 
1
 

Акад. АН УРСР

Пилипенко                          Анатолій Терентійович

хімія

Розпочато новий науковий напрям – аналітична хімія, внесено суттєвий вклад у розвиток фотометричного, каталітичного, люмінесцентного, хемілюмінесцентного аналізу, теорії межлігандних зв’язків. Створено новий напрям в аналітичній хімії – теорія дії органічних реагентів

 

Орден „Трудового червоного прапора” (1981)

 
2
 

Академік АН УРСР

Овчаренко                            Федір Данилович

Тарасевич                               Юрій Іванович

хімія

Гідрофільність дисперсних матеріалів та механізмів взаємодії полярних речовин з їх поверхнею

 

Премія ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (21.01.1981)

 
3
 

Тарасевич                               Юрій Іванович


Пащенко

хімія

Науково-технічна розробка та впровадження полі молекулярних кремнійорганічних захисних покриттів

 

Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1981)

 
4
 

Aкадемік АН УРСР

Пилипенко                      Анатолій Терентійович

хімія

Обґрунтування фізико-хімічних методів захисту навколишнього середовища та його контролю

 

Премія ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (1984)

 
5
 

Академік АН УРСР

Кульський                           Леонід Адольфович

 

Гребенюк                 Володимир Дмитрович

Савлук                                        Ольга Семенівна

хімія

Електрохімія в процесах очистки – створення і впровадження електрохімічних методів очистки і знезараження води

 

Премія ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (1985)

 
6
 

Aкадемік АН УРСР

Пилипенко                   Анатолій Терентійович

 

Гончарук                   Владислав Володимирович

Тарасевич                                   Юрій Іванович


Третиник                          Вікентій Юрійович

Клименко                          Наталія Аркадіївна

хімія

Розроблені та впроваджені принципово нові технології очистки природних вод від радіонуклідів, стічних вод на пунктах спеціальної обробки транспорту та техніки, дезактивації ґрунтів, будівельного матеріалу, одягу, шкіряного покрову людини та ін.

 

Почесна Грамота Президії Верховної ради УРСР Указ від 30.12.1986 . (Гончарук В.В.)
Подяка оперативного штабу галузі 13.12.1986р. (Клименко Н.А.)
Подяка Урядової комісії СРСР 08.12.1986р. (Тарасевич Ю.І.)
Орден за заслуги ІІІ ступеня (Гончарук В.В.) Указ Президента України від 21.04.2006р. № 327/2006

 
7
 

Вахнін                                         Іван Григорович

хімія

Розробка та впровадження технології та устаткування для одержання штучної питної води із морської на базі промислових дистиляційних опріснювальних установок

 

Премія Ради міністрів СРСР Постанова від 09.04.1988р.

 
8
 

Круглицький                           Микола Миколайович

хімія

Розробка та масове впровадження у будівництво герметезуючих матеріалів на основі бутилкаучуку

 

Премія Ради міністрів СРСР Постанова від 10.08.1988р.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Роки
№ п/п
 
ПІБ винахідників
Галузь науки
Назва розробки або винаходу
 
Нагороди за розробку чи винахід
1969-1978
1
 

Академік АН УРСР

Овчаренко                           Федір Данилович

 

Круглицький                  Микола Миколайович

Нечипоренко                  Сергій Петрович


Агабальянц                       Едуард Гаспаровичх

 

Розробка проблеми фізико-хімічної механіки термосолестійких дисперсних глинистих мінералів

 

Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1969)

 
2
 

Академік АН УРСР

Кульський                               Леонід Адольфович

хімія

Створено систему класифікації домішок води по їх фазово-дисперсному стану, яка вперше у практиці водоочистки дала змогу обґрунтувати найбільш перспективні шляхи розвитку технологічних процесів обробки води

 

Орден „Знак пошани” Указ Президії Верховної ради СРСР від 20.07.1971р.

 
3
 

Акад. АН УРСР

Кульський                              Леонід Адольфович

 

Шевченко                             Марина Олександрівна


Гороновський                            Ігор Трифілійович


Шакутіна                      Світлана Павлівна

хімія

Розроблені ефективні методи обробки води, проведено їх теоретичне обґрунтування та впровадження

 

Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1976)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воді була дана чарівна влада стати соком життя на Землі

Леонардо Да Вінчі

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України
Адреса: бул. Академіка Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна
Телефон: (044) 424 0196
Факс: (044) 423 8224
Веб-сайт:  www.iccwc.org.ua
Електронна пошта: honch@iccwc.kiev.ua
Ми у 

Створено на HTML5 та CSS3
Всі права захищені © 2018 iccwc.org.ua