Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.

Публікації

2022 рік

345. мон.

Хімія. Болгова О.С., Саприкіна М.М., Муравйов В.Р., Гончарук В.В. Прихована загроза у питній воді: життєздатні некультурабельні мікроорганізми. –/Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України./  Київ: Академперіодика, 2022. 134 с.

2021 рік

344. мон.

Хімія. Борук С.Д., Макаров А.С., Єгурнов О.І. Створення та властивості альтернативних палив на основі некондиційних і вторинних енергоресурсів. /Чернівецький національний університет/. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. 2021. 284 с.

2020 рік

343. мон.

Хімія. А. С. Макаров, К. В. Макарова. Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляцій них структур технічних дисперсій.  /Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України/. Київ. Наукова думка, 2020. 248 с.

2019 рік

342. ДСТУ.

ДСТУ 8931:2019 – Якість води. Методика визначення масової концентрації нітрат-іонів хемілюмінесцентним методом (Наказ УкрНДНЦ № 352 від 13 листопада 2019р.).

341. ДСТУ.

ДСТУ 8930:2019 – Якість води. Методика визначення масової концентрації йодид-іонів хемілюмінесцентним методом (Наказ УкрНДНЦ № 352 від 13 листопада 2019р.).

340. ДСТУ.

ДСТУ 8929:2019 – Якість води. Методика визначення масової концентрації бромід-іонів рефлектометричним методом (Наказ УкрНДНЦ № 352 від 13 листопада 2019р.).

339. ДСТУ.

ДСТУ 8887:2019 – Якість води. Виявлення мікроорганізмів, що перебувають у некультивованому стані у воді (Наказ УкрНДНЦ № 213 від 17 липня 2019р.).

338. посіб.

Хімічна технологія. Н.А. Мєшкова-Клименко, І.В. Косогіна, Н.М. Толстопалова. "Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Конспект лекцій". – /Національний технічний університет України. "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського/.– Київ, КПІ, 2019. – 141с.

337. мон.

Біохімія. П.І.Гвоздяк. "Біохімія. Біотехнологія води". – /Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України/.– Київ, Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2019. – 228с.

336. мон.

Хімія. Г.М. Пшинко, В.В.Гончарук. "Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ". – /Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України/.– Київ, Наукова думка, 2019. – 407с.

2018 рік

335. мон.

Хімія. В.В.Гончарук, В.А. Яременко, А.О. Самсони-Тодоров. "Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем". – /Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України/.– Київ, Наукова думка, 2018. – 285с.

2017 рік

334. ДСТУ

Розробники: Г. Терлецька, канд. хім. наук.; Л. Мельник, д.х.н. Національний стандарт України. ДСТУ ISO 10566:2017 „Якість води. Визначення хрому (VI). Фотометричний метод для слабкозабруднених вод (ISO 10566:1994, ІДТ)”. Київ. Мінекономрозвитку України. 2015. – ... с.

333. ДСТУ

Розробники: Г. Терлецька, канд. хім. наук.; Л. Мельник, д.х.н. Національний стандарт України. ДСТУ ISO 10530:2017 „Якість води. Визначення розчинних сульфідів. Фотометричний метод з використанням метиленового синього (ISO 10530:1992, ІДТ)”. Київ. Мінекономрозвитку України. 2015. – ... с.

2016 рік

332.

М.В. Милюкин, В.В. Гончарук. Химический мониторинг органических экотоксикантов в водных системах. Київ, Наук. думка, 2016. – 308 с.

331.

Saponarono S., Sezenna E., Klimenko N., Kozyatnyk I. Filtration materials for Groundwater. London, IWA Publishing, Alliance House, 2016. – 130 p.

330.

В.Г. Сафронова, А.О. Кавіцька та інш. Бібліографія вчених України. Владислав Володимирович Гончарук. Київ, Академперіодика, 2016. -185 с.

2015 рік

329. ДСТУ

Розробники: В.Гончарук, д-р хім. наук; Г. Терлецька, канд. хім. наук. Національний стандарт України. ДСТУ ISO 17294-1:2015 „Якість води. Застосування мас-спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою (IC1-MS). Частина 1. Загальні настанови”. Київ. Мінекономрозвитку України. 2015. – ... с.

328. ДСТУ

Розробники: В.Гончарук, д-р хім. наук; Г. Терлецька, канд. хім. наук. Національний стандарт України. ДСТУ ISO 15061:2015 „Якість води. Методика визначення масової концентрації бромат-іонів методом рідинної хроматографії іонів”. Київ. Мінекономрозвитку України. 2015. – ... с.

2014 рік

327.

Е.З. Коваль, А.В. Руденко, В.В. Гончарук. Пеніцилії в навколишньому середовищі. Київ, ч. І Наук. думка, 2014. – 436 с.
Е.З. Коваль, А.В. Руденко, В.В. Гончарук, Н.М. Волощук, ч. ІІ, 2014 – 385 с.

326. ДСТУ

Розробники: В.Гончарук, д-р хім. наук (науковий керівник); Є. Гончарук, д-р мед. наук; О. Возіанов, д-р мед. наук; С. Гаркавий, д-р мед. наук; І. Чекман, д-р мед. наук; А. Крайнюкова, д-р біол.. наук; І. Запатріна, д-р екон. наук; В. Рудой; А. Боженко, д-р мед. наук; А. Руденко, д-р біол. наук; Н. Мєшкова-Клименко, д-р хім. наук; Н. Кущевська, д-р техн. наук; Л. Глоба, д-р мед. наук; А. Чернявська, канд. с.-г. наук; О. Савлук, канд. біол.. наук; Г. Терлецька, канд. хім. наук, Г. Пшинко, канд. хім. наук; М Верголяс, канд. біол.. наук; В. Кравченко, канд. техн. наук; Л. Юрчак; О. Лисюк; Є. Яковлєв, д-р техн. наук. Національний стандарт України. ДСТУ 7525:2014 „Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості”. Київ. Мінекономрозвитку України. 2014. – 25 с.

325.

Goncharuk Vladislav V. Drinking Water. Physics, Chemistry and Biology (Springer book), 2014. – 426 p.

324.

Goncharuk V.V. Science about water. – (NAS of Ukraine). R. Akademperiodyka. 2014. – 440 p.

323. ДСТУ

В.Вечерко, д-р мед. наук; О. Возіанов, д-р мед. наук; С. Возіанов, д-р мед. наук; В. Гончарук, д-р хім. наук (наук. кер.); Е. Коваль, д-р біол. наук; Т. Омельянець, д-р мед. наук; А. Руденко, д-р біол. наук;О. Савлук, канд. біол. наук; М. Саприкіна, канд. техн. наук. Національний стандарт України. ДСТУ 7487:2013. „Якість води. Метод визначення мікроміцетів у воді”. Київ. Мінекономрозвитку України, 2014. – 10 с.

 

2013 рік

322.

О.В. Зуй, В.В. Гончарук. Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов. – Киев. Наукова думка, 2013. – 250 с.

321. ДСТУ

В. Гончарук; д-р хім наук (наук. кер.); М. Верголяс, канд. біол. наук. Національний стандарт України. ДСТУ 7387:2013. „Якість води. Метод визначення цито- та генотоксичності води і водних розчинів на клітинах крові прісноводної риби Даніо реріо (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan). Київ. Мінекономрозвитку України, 2013. – 11 с.

320. зб.

Збірник праць наукової конференції молодих учених „Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води” (28-29 листопада 2013 р., м. Київ). – Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 2013. – 116 с.

319. пос.

Сегеда А.С., Лобода О.А.; Хімія. Понятійний апарат. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Київ. Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2013 р. – 436 с.
Асоціація Укркомунекологія/. – Київ, Держспоживстандарт України, 2007. – 36 с.

318. мон.

Мєшкова-Клименко Н.А., Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Кавіцька А.О., Смолін С.К., Євдокименко В.О. Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів. – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України/.– Київ, ТОВ „ТО Ексклюзив”, 2013. – 239 с.

317. мон.

Oleksandr Loboda. Quantum-Chemical Studies on Porphyrins, Fullerenes and Carbon Nanostructures. – National academy of Sciences of Ukraine A.V. Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry – Springer, 2013. – 151 p.

 
2012 рік

316. ДСТУ ISO

ДСТУ ISO 18856:2012 – Якість води. Визначення певних фталатів методами газової хроматографії та масспектрометрії (ISO 18856:2004, ІДТ).

315. ДСТУ ISO

ДСТУ ISO 15586:2012 – Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-адсорбційної спектрометрії з графітною пічкою (ISO 15586:2003, ІДТ

314. ДСТУ ISO

ДСТУ ISO 7875-1:2012 – Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Метод визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР) (ISO 7875-1:1996, ІДТ ISO 7875-1:1996, Cor 1:2003, ІДТ).

313. зб.

Збірник праць наукової конференції „Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води” (29-30 листопада 2012 р., м. Київ). – Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 2012. – 123 с.

 
2011 рік

312. бр.

Бібліографії вчених України. В.Г. Сафронова, А.О. Кавіцька, М.Д. Скільська: Владислав Володимирович Гончарук. - /Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України/. – Київ, видавничий дім „Академперіодика”, 2011. – 161 с.

311. мон.

Ю.И. Тарасевич: Поверхностные явления на дисперсных материалах. – /Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины/.– Киев, Наукова думка, 2011. – 390 с.

310. мон.

Под редакцией академика НАН Украины В.В. Гончарука: Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды. – Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины/.– Киев, Наукова думка, 2011. – 406 с.

 

2010 рік

309. ДСТУ

В. Гончарук, д-р хім. наук (наук. кер.), Г. Терлецька, канд. хім. наук, Г. Мацибура, канд. хім. наук „Якість води. Визначення масової концентрації срібла експресним безекстраційним фотометричним методом” ДСТУ 7151:2010Київ: Держспоживстандарт України, 2010. – 9 с.

308. ДСТУ

Т. Богословська, канд. хім. наук, В. Гончарук, д-р хім. наук (наук. кер.), Н. Кущевська, д-р техн. наук, Г. Терлецька, канд. хім. наук. „Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстраційним фотометричним методом” ДСТУ 7150:2010, Київ: Держспоживстандарт України, 2010. – 7 с

307. ДСТУ

В. Гончарук, д-р хім. наук (наук. кер.), С. Козіна, Н. Кущевська, д-р техн. наук „Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії” ДСТУ 7149:2010, Київ: Держспоживстандарт України, 2010. – 8 с.

306. ДСТУ

В. Гончарук, д-р хім. наук (наук. кер.), О. Зуй, канд. хім. наук, Н. Кущевська, д-р техн. наук „Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів хемілюмінесцентним методом” ДСТУ 7148:2010, Київ: Держспоживстандарт України, 2010. – 11 с.

305. ДСТУ

В. Гончарук, д-р хім. наук (наук. кер.), С. Доленко, канд. хім. наук, Н. Кущевська, д-р техн. наук „Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат іонів фотометричним методом” ДСТУ 7147:2010, Київ: Держспоживстандарт України, 2010–10с

304. мон.

В.В. Гончарук: Наука о воде. - /Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины/. – Киев, Наукова думка, 2010. – 510 с.

 
2007 рік

303. посіб.

Пирог Т.П., Решетняк Л.Р., Поводзинський В.М., Грегірчак Н.М.; Мікробіологія харчових виробництв. - /Міністерство освіти і науки України: Національний університет харчових технологій/. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 464 с.

302. ДСТУ

Розробники: В. Гончарук, д-р хім. наук (керівник розробки); В. Скубченко; А. Чернявська, канд. с.-г. наук; В. Жулинський, канд. біол.. наук; Н. Клименко, д-р хім. наук; Г. Терлецька, канд. хім. наук; Г. Пшинко, канд. хім. наук; В. Архипчик, канд. біол.. наук; А. Скрипник; Г. Семчук, канд. техн. наук; В. Рудой, В. Хомко, А. Сердюк, д-р мед. наук; В. Прокопов, д-р мед. наук; Г. Корчак, д-р мед. наук; В. Кравченко, канд. техн. наук; М. Бабич, О. Лисюк, А. Гриценко, д-р геогр. наук; Н. Закорчена, канд. геогр. наук; Є. Яковлєв, д-р геол.-мін. наук; І. Саніна; К.Зайцев; ДСТУ 4808:2007 „Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання”. - /Технічний комітет „Якість питної води” (ТК-147); Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України; Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України; Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України; Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України; Державний комітет України з водного господарства; Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; Інститут проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України; Український державний геологорозвідувальний інститут Мінприроди України. Київ. Держспоживстандарт, 2007, - 36 с.

 
2006 рік

301. посіб.

Т.М. Димань, М.М. Барановський, Г.О. Білявський, О.В. Власенко, Л.В. Мороз; Екотрофологія. Основи екологічного безпечного харчування. Навчальний посібник - /Міністерство освіти і науки України: Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України/. – Київ. Лібра, 2006, - 304 с.

300. посіб.

Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко; Основи екології: теорія і практикум. Навчальний посібник - /Національна академія наук України: Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України; Міністерство освіти і науки України: Національний авіаційний університет/. – Київ. Лібра, 2006 – 368 с.

299. підр.

Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка, Г.О. Білявський та інш. За заг. Ред.. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф., М.К. Шапочки; Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник - /Міністерство освіти і науки України: Сумський державний університет/. – Суми. ВТД „Університетська книга”, 2005 – 759 с.

298. мон.

V.Ya.Shevchuk, Y.M.Satalkin, G.O. Bilyavsky, V.M. Navrotsky, O.O. Mazurkevich. Preserving the Dnipro river harmony, history and rehabilitation. - /International Development Research Centre, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України/. – Canada. Mosaic Press, International Development Research Centre, 2005. – 116 c.
Назва монографії українською мовою: Гармонія, історія та відтворення річки Дніпро.

 

2005 рік

297. мон.

Булавін Л.А., Кармазина Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ - /Міністерство освіти і науки України: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Національна академія наук України: Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут ядерних досліджень НАН України/. – Київ. Академперіодика, 2005 – 640 с.

296. мон.

Под ред. академика НАН Украины В.В. Гончарука: В.В. Гончарук, А.П. Чернявская, В.Н. Жукинский, В.Ф. Скубченко, Л.И. Глоба, В.Ф. Вакуленко, Н.М. Соболева, Н.А. Клименко, Д.Д. Кучерук, В.М. Кочкодан, Н.М. Потапченко, О.С. Савлук, М.В. Милюкин, В.В. Архипчик; Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды. - /Національна академія наук України: Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского/. – Киев. Наукова думка, 2005. – 400 с.

 

2004 рік

295. зб.

Праці наукової конференції молодих учених „Охорона водного басейну та контроль якості води”. Київ: ІКХХВ НАН України, 2004. – 128 с.

294. бр.

«Новые высокоэффективные технологии и оборудование для водоподготовки». Київ: ІКХХВ НАН України, 2004. – 33 с.
та англійською мовою:
“Modern Highly Efficient Technologies and Equipment for Water Conditioning”. Kiev: ICCWC NAS of Ukraine, 2004. – 30 p.

293. підр.

Г.О. Білявський, „Основи екології: теорія та практикум”/ навчальний посібник для студентів ВНЗ, видання 2-ге, доповнене. Київ: Лібра, 2004. – 368 с.

292. мон.

В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський, В.М. Навроцький, В.В. Гетьман „Екологічне управління: Підручник”. Київ: Либідь, 2004. – 432 с.

291. підр.

Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков „Основи екології: Підручник”. Київ: Либідь, 2004. – 408 с.

290. мон.

Oleksandr Loboda. Quantum Modeling of Spin-Selective Processes of the Triplet State Optical and Magnetic Properties of the Triplet State. Stockholm, Royal Institute of Technology DISS, 2004, - 100 p.

 

2003 рік

289. бр.

Ukrainian Satellite Centre at A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine”. Kyiv, 2003. – 8 p.

288. сб.

Праці міжнародного семінару „Мікродомішки у воді”, Київ, ІКХХВ, - 96 с., 10-11 листопада, 2003 р.

287. бр.

В.В. Гончарук „Вода: Проблемы устойчивого развития цивилизации в ХХI веке”. Київ, 2003 - 47 с. V. Goncharuk “Water: Problems of sustainable development of civilization in the XXI Century”. Kiev, 2003-48 p.

286. бр.

В.В. Гончарук „Бювети Києва. Якість артезіанської води”. Київ – Геопринт. – 2003 – 110 с.

285. мон.

В.В. Гончарук, В.М. Радовенчик, М.Д. Гомеля „Отримання та використання високодисперсних сорбентів з магнітними властивостями” Київ – 2003 – 263 с.

284. мон.

Є.Г. Гончарук, В.В. Гончарук та інш. „Комунальна гігієна”. Київ. „Здоров’я”. – 2003 – 725 c.

 

2002 рік

283. мон.

В.В. Гончарук, Г.Л. Камалов, Г.А. Ковтун, Е.С. Рудаков, В.К. Яцимирский „Катализ. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа, кластерные подходы”. Киев. Наукова думка – 2002, 540 с.

 

2001 рік

282. мон.

В.А. Рудник, Г.С. Мацибура. В.В. Гончарук. „Био-библиография ученых Украины”. Киев, Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – 2001 – 166 с.

 

2000 рік

281. пос.

Запольський А.К., Мєшкова-Клименко Н.А., Астрелін І.М., Брик М.Т., Гвоздяк П.І., Князькова Т.В. „Фізико-хімічні основи технології і очищення стічних вод”. Київ – Видавництво „Лібра” – 2000, - 552 с.

 

1999 рік

280.

Лекції В.В. Гончарука, М.В. Мілюкіна:
“Evalution of contamination Level of Dnieper River Basin by Organic and Inorganic toxicants” as a chapter in the book “Bioavailability of Organic Xenobiotics in the Environment – Practical Consequences for the Environment”, Edited by Ph. Baveye, J.-C. Block and V.V. Goncharuk. – ASI NATO Series, Kluwer Publishers. – 1999, - P. 35-56.

 
1998 рік

279. мон.

Мягченков В.А., Баран А.А., Беркутов Е.А., Булидорова Г.В. Полиакриламидные флокулянты. – Казань: Казанск. гос. технол. ун-т, 1998. – 288 с.

278. мон.

Баран А.А., Клименко Н.А., Вапаев С.Ф., Соломенцева И.М., Кармазина Т.В. Адсорбция поверхностно-активных веществ и полимеров на твердых сорбентах. – Бухара, изд-во «Бухара», 1998. – 600 с.

 
1996 рік

277. мон.

Tarasevich Yu.I., Aksenenko E.V., Bondarenko S.V. Inorganic Absorbents. – Amsterdam, Elsevier, 1996. – Part 2.9, p. 539–571.

 

1995 рік

276. мон

Dukhin S.S. Kretzschmar G., Miller R. Dynamics of Absorption on Liquid Interfaces. – Amsterdam, Elsevier, 1995. – 541 p.

 

1994 рік

275. мон.

А.Т. Пилипенко, Л.А. Пилипенко, А.И. Зубенко. Органические реагенты в неорганическом анализе. – К., Наук. думка, 1992. – 336 с.

274. мон.

Б.Ю. Корнилович. Структура и поверхностные свойства механохимических активированных силикатов и карбонатов. – К., Наук. думка, 1994. – 127 с

273. мон.

Baran A.A., Solomentseva I.M., Velitchanskaya L.A. Macroion Characterization: From Dilute Solutions to Complex Fluids. Washington, D.C. 1994. – Part. 19, p. 406-420

 
1993 рік

272. мон.

Гончарук В.В., Страхов Є.Б., Волошинова А.М. Водно-химическая технология ядерных энергетических установок и экология. – К., Наук. думка, 1993. – 445 с.

 

1992 рік

271. мон.

Ulberg Z.R., Deinega U.F. Electroforetic composite coatings. – Horwood, Ellis, 1992. – 182 p.

270. мон.

Гребенюк В.Д., Пономарьов М.І. Електромембранне розділення сумішей. – К., Наук. думка, 1992. – 183 с.

269. мон.

Васильев Н.Г., Гончарук В.В. Природные силикаты: строение, свойства и реакционная способность. – К., Наук. думка, 1992. – 176 с

 

1991 рік

268. бр.

Третинник В.Ю., Яременко В.А., Скрипник А.П. Актуальные проблемы охраны окружающей среды. – К., Об-во «Знание», 1991. – 20 с

267. мон.

Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды. – К., Наук. думка, 1991. – 568 с.

266. мон.

Иванов В.М., Гордиенко А.С., Побережный В.Я., Сотскова Т.З. и др. Взаимодействие клеток микроорганизмов с поверхностью раздела жидкость-газ. – К., Наук. думка, 1991. – 197 с.

265. мон.

В.В. Гончарук. Физико-химические основы подбора катализаторов кислотно-основного типа. – К., Наук. думка, 1991. – 214 с.

264. мон.

Брык М.Т., Голубев В.Н., Чагаровский А.П. Мембранная технология в пищевой промышленности. – К., Урожай, 1991. – 221 с.

263. дов.

Бабиченко В.Я., Зенченко Ю.Н., Власюк М.В. //Справочник сельского строителя. – К., Урожай, 1991. – 540 с.

 

1990 рік

262. бр.

Шевченко М.О., Таран П.Н., Гончарук В.В. Очистка води від пестицидів. – К., Тов.. „Знання” УРСР, 1990. – 39 с.

261. бр.

Третинник В.Ю., Єршов Б.М. Раціональне використання природних дисперсних матеріалів та відходів промислових підприємств. – К., Вид-во „Знання” УРСР, 1990. – 26 с.

260. мон.

Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия (В 2-х кн.: Учебное пособие для вузов). – М., Химия, 1990. – кн. 1 – 480 с., к. 2 – 846 с.

259. мон.

Кравченко В.А., Костончук Д.М. Теплообмен при кипении слоев. – К., Наук. Думка, 1990. – 124 с.

258. мон.

Адсорбция органических веществ из воды. //Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Рода И.Г. Л., Химия, 1990. – 256 с.

257. бр.

Гребенюк В.Д., Мельник Л.О., Пенкало І.І., Маркова Н.І. Техніко-економічна та гігієнічна оцінка існуючих методів та властивостей природних та стічних вод. – К., УкрНИИНТИ, 1990. – 32 с.

256. бр.

Гвоздяк П.И., 50 вопросов и 49 ответов по новой биотехнологии очистки воды. К., Об-во «Знание», 1990. – 28 с.

255. мон.

Вахнін І.Г., Максін В.І., Рахманін Ю.А., Івлєва Г.А., Комаров А.С. Кондиціювання опрісненої дистиляцією води. //Під ред. Пилипенка А.Т. – К., Наук. думка, 1990. – 248

254. мон.

Брик М.Т., Цапюк Є.А., Твердий А.А. Мембранна технологія в промисловості. – К., Техніка, 1990. – 247 с.

253. бр.

Застосування мембран для утворення систем колового водоспоживання. //Брик М.Т., Цапюк Є.А., Греков К.Б., Денисова Н.Є., Полоцький А.Є. – М., Химия, 1990. – 39 с.

252. бр.

Біба А.Д., Гончарук В.В., Пірус Ф.З., Бурлака В.А. та інші. Цеолітове борошно Затисянського хімзаводу для тваринництва та кормо виробництва. – К., Наук. думка, 1990. – 29 с.

251. мон.

Баран А.А., Тесленко А.Я. Флокулянты в биотехнологии. – Л., Химия, 1990. – 144 с.

250. мон

Астрелин И.М., Запольский А.К., Прокофьев Т.М., Князев Ю.В., Манчук Н.М. Раздаточный материал по курсу «Химическая технология неорганических веществ» химико-технологического факультета для всех форм обучения. – К., Изд-во КПИ, 1990. – 76с.

 

1989 рік

249. мон.

Шевченко М.А., Таран П.Н., Гончарук В.В. Очистка природных и сточных вод от пестицидов. – Л., Химия, 1989. – 184 с.

248. мон.

Третинник В.Ю., Лобанов Б.В., Красильникова З.С., Кузьмович В.В., Панаско К.К. Повышение качества сырья для производства керамики. – К., Будівельник, 1989. – 113 с.

247. бр.

Кульский Л.А., Гребенюк В.Д., Соболевская Т.Т. Методы очистки СВ гальванических цехов. – К., Об-во „Знание”, 1989. – 24 с.

246. бр.

Звенигородський А.М., Ластивка В.З., Александров Г.Ф., Запольский А.К., Пасечник Г.А., Бондарь Е.И. Технический регламент ресурсосберигающей технологии бетонных работ и инструкция по оперативному определению ее временних параметров. – К., ГИНИО, Укрвузполиграф, 1989. – 39 с.

245. бр.

Запольский А.К., Юдович Б.Е., Дешко И.И. и др. Крентиновый класс добавок в цемент. – М., ВНИЭСМ Минстройматериалов, 1989. – 56 с.

244. мон.

Запольский А.К., Образцов В.В. Комплексная переработка сточных вод гальванического производства. – К., Техніка, 1989. – 199 с.

243. мон.

Махорин К.Е., Хинкис П.А. Сжигание топлива в псевдосжиженном слое. – К., Наук. думка, 1989. – 204 с.

242. мон.

Дейнега Ю.Ф., Ульберг З.Р. Электрофоретические композиционные покрытия. – М., Химия, 1989. – 240 с.

241. мон.

Сравнительная характеристика методов опреснения воды. //Гребенюк В.Д., Мельник Л.А. Пенкало И.И., Евжанов Х.И. – Ашхабат, Ылым, 1989. – 144 с.

240. мон.

Брык М.Т., Цапюк Е.А. Ультрафильтрация. – К., Наук. думка, 1989. – 288 с.

239. мон.

Брык М.Т. Деструкция наполненных полиметов. – М., Химия, 1989. – 192 с.

238. бр.

Абдурасудов И.А., Гребенюк В.Д., Каримов Т.Х. Использование мембранной технологии для очистки сточных вод. – Фрунзе, Изд-во КиргизНИИТИ, 1989. – 56 с.

237. бр.

Абдурасудов И.А., Гребенюк В.Д., Соболевская Т.Т., Махно А.Г. Очистка сточных вод гальванических производств. – Фрунзе, Изд-во ИЛИМ, 1989. – 66 с.

 

1988 рік

236. мон.

Чистяков В.В., Дорошенко И.П., Гранковский И.Г. Интенсификация процессов твердения бетонов. – К., Будівельник, 1988. – 82 с.

235. бр.

Третинник В.Ю., Пархоменко В.В. Методы изучения реологических свойств технических дисперсий. – К., Наук. думка, 1988. – 32 с.

234. мон.

Тарасевич Ю.И. Строение и химия поверхности слоистых силикатов. – К., Наук. думка, 1988. – 248 с.

233. мон.

Микробиологическая очистка воды от поверхностно-активных веществ. //Ставская С.С., Удод В.М., Таранова Л.А., Кривец И.А.– К., Наук. думка, 1988. – 184 с.

232. мон.

Пилипенко А.Т., Шевченко Л.Л. Зульфигаров О.С. Купферон. – М., Наука, 1988. – 176 с.

231. бр.

Максин В.И. Минерализованные воды – сырье для народного хазяйства. – К., Об-во „Знание”, 1988. – 16 с.

230. мон.

В.В. Лукачина. Лиганд-лигандное взаимодействие и устойчивость разнолигандных комплексов. – К., Наук. думка, 1988. – 184 с.

229. мон.

Круглицкий Н.Н. Очерки по физико-химической механике. – К., Наук. думка, 1988. – 224 с.

228. бр.

Очистка природных и сточных вод на основе мембранной технологии. //Брык М.Т., Цапюк Е.А., Медведев М.И., Маркова Н.П. – К., УкрНИИНТИ, 1988. – 54 с.

 

1987 рік

227. бр.

Удод В.М., Несынова Л.И., Пателько-Лобачева Г.М. Биотехнология очистки сточных вод от трудноразлагаемых органических соединений. – К., УкрНИИНТИ, 1987. – 37 с.

226. мон.

Samchuk A.T., Pilipenko A.T. Analytical Chemistry of Minerals. – Utrecht VNU Science Press (The Netherlands), 1987. – 215 p.

225. бр.

Овчинников П.Ф., Третинник В.Ю. Методы получения технических дисперсий. – К., Об-во „Знание”, 1987. – 24 с.

224. мон.

Кузема А.С., Савин О.Р., Чертков И.Я. Анализирующие системы магнитных масс-спектрометров. – К., Наук. думка, 1987. – 288 с.

223. дов.

Кульский Л.А., Шевченко Т.М., Петрова М.И. Практикум по химии и микробиологии воды. – К., Вища шк.., 1987. – 95 с.

222. бр.

Кульский Л.А., Князькова Т.В., Кавицкая А.А., Маркова Н.П. Мембранная микрофильтрация в процессах водообработки. – К., УкрНИИНТИ, 1987. – 46 с.

221. мон.

Кульский Л.А., Душкин С.С. Магнитное поле и процессы водообработки./ Под ред. Кульского Л.А. – К., Наук. думка, 1987. – 112

220. бр.

Кульский Л.А., Гребенюк В.Д. Электромембранные методы очистки воды. – К., Об-во «Знание», 1987. – 24 с.

219. мон.

Кульский Л.А., Гребенюк В.Д., Савлук О.С. Электрохимия в процессах очистки воды. К., Техніка, 1987. – 220 с

218. бр.

Запольский А.К., Прокофьева Г.Н. Методические указания к расчетам технологических процессов в производствах соды, щелочей, глинозема и солей. – К., КПИ, 1987. – 96

217. мон.

А.К. Запольский, А.А. Баран. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. – Л., Химия, 1987. – 208 с.

216. бр.

Гребенюк В.Д., Чеботарева Р.Д., Брауде К.П., Жигинас Л.Х., Нефедова Г.З. Получение, свойства и применение ионитных мембран, селективных к однозарядным противоионам. – М., НИИТЭХИМ, 1987, вып. 11. -21 с.

215. дов.

Краткий справочник по химии. // Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. (Под общ. ред. А.Т. Пилипенко, 5-е изд., исправ. и доп.) – К., Наук. думка, 1987. – 829 с.

214. мон.

Боголюбов Н.В. Автоматизация управления технологическими процессами обработки воды. – К., Наук. думка, 1987. – 203 с.

213. дов.

Библиографический справочник «Опреснение и обессоливание воды». – К., ЦНБ АН УССР, 1987. – 464 с.

 

1986 рік

212. бр.

Шулепов Ю.В. Кинетическое поведение молекул решеточного газа с твердым ядром. –К., Изд-во ин-та теор. физики, 1986. – 24 с.

211. бр.

Тарасевич Ю.И. Новые методы изучения термических превращений силикатов. – К., Об-во „Знание”, 1986. – 20 с.

210. мон.

Мирошников А.И., Фомченков В.М., Іванов А.Ю., Дейнека Б.Ю., Савлук О.С. Электрофизический анализ и разделение клеток. – М., Наука, 1986. – 183 с.

209. мон.

Кульский Л.А., Страхов Э.Б., Волошинова А.М. Технология водоочистки на атомных энергетических установках. – К., Наук. думка, 1986. – 272 с.

208. бр.

Перспективы очистки воды от высокодисперсных загрязнений. // Кульский Л.А., Сотскова Т.З., Винниченко А.А., Лобачева Г.М. – К., УкрНИИНТИ, 1986. – 48 с. В надзаг.: УкрНИИНТИ, сер. 18.1. Обзор. информация.

207. бр.

Перспективы мембранной очистки промышленных вод от ПАВ и красителей. //Кульский Л.А., Князькова Т.В., Клименко Н.А., Лободина А.Н., Борышкевич Л.Д. – К., УкрНИИНТИ, 1986. – 46 с.

206. мон.

Кульский Л.А., Іванов В.Я., Іванов В.В., Рогов В.М. Математическое моделирование систем водоснабжения. – К., Наук. думка, 1986. – 120 с.

205. мон.

Круглицкий Н.Н., Мороз Б.И. Искусственные силикаты. – К., Наук. думка, 1986. – 240 с.

204. дов.

Когановский А.М., Шевченко Т.М. Справочник „Екологія и экономика”. – К., Политтиздат УССР, 1986.

203. мон.

Духин С.С., Рулев Н.Н., Димитров Д.Ф. Коагуляция и динамика тонких пленок. – К., Наук. думка, 1986. – 112 с.

202. мон.

Дерягин Б.В., Душкин С.С., Рулев Н.Н. Микрофлотация: водоочистка, обогащение. – М., Химия, 1986. – 112 с.

201. мон.

Баран А.А. Полимерсодержащие дисперсные системы. – К., Наук. думка, 1986. – 204 с.

 

1985 рік

200. мон.

Физико-химия высокодисперсных ферромагнетиков. //Швец Т.М., Желибо Е.П., Мельниченко З.М., Василенко В.П. – К., Наук. думка, 1985. – 308 с.

199. мон.

Семенюк В.Д., Когановский А.М., Воловиков А.Н. Эксплуатация бессточных промышленных комплексов водоснабжения. - К., Техніка, 1985. – 168 с.

198. дов.

Комплексная переработка шахтних вод. Гороновский И.Т., Гребенюк В.Д. и др./Под ред. А.Т. Пилипенко/ - К., Техніка, 1985. – 183 с.

197. дов.

Справочник по элементарной химии. Авторы /Под. ред. Пилипенко А.Т. – К., Наук. думка, 1985. – 560 с.

196. бр.

Круглицкий Н.Н. Фізико-химическая механіка и защита биосферы. – К., Знание, 1985. – 48 с.
(Серия VIII «Новое в науке, технике, производстве» № 4).

195. мон.

Угледобыча и окружающая среда / Круглицкий Н.Н., Ткаченко Н.Г., Куриленко В.М., Вавилин В.П.–К., Вища шк., 1985.–150 с.

194. мон.

Круглицкий Н.Н., Бойко Г.П. Структурно-акустический резонанс в химии и химической технологии.–К., Наук. думка, 1985.–254 с.

193. мон.

Духин С.С., Эстрела-Льопис В.Р., Жолковский Э.К. Электроповерхностные явления и электрофильтрование.–К., Наук. думка, 1985.–288 с.

192. мон.

Леонид Адольфович Кульский / Сост. Бойко А.А., Ващенко З.М., 2-е изд., доп. –К., Наук. думка, 1985.–110 с. (Библиография ученых).

 

1984 рік

191. мон.

Семенюк В.Д. Эксплуатация систем канализации. – К., Будівельник, 1984. – 128 с.

190. мон.

Пилипенко А.Т., Вахнин И.Г., Гороновский И.Т., Гребенюк В.Д., Запольский А.К., Кучерук Д.Д., Максин В.И. Комплексная переработка минерализованных вод (Под общ. ред. Пилипенко А.Т. .–К., Наук. думка, 1984.–284 с.

189. дов.

Овчаренко Ф.Д., Ващенко З.М., Погребняк М.К. Развитие отечественной коллоидной химии. –К., Наук. думка, 1984.–604 с.

188. бр.

Максін В.І. Хімія, людина, природа. – К., Рад. Шк.., 1984. – 71 с.

187. бр.

Круглицкий М.М. Дивовижний світ хімії. – К., Рад. Шк.., 1984. – 120 с.

186. мон.

Гранковский И.Г. Структурообразование в минеральных вяжучих системах. – К., Наук. думка, 1984. – 300 с.

 

1983 рік

185. мон.

Эксплуатация систем водоснабжения. Под общ. ред. В.Д. Семенюка. – К., Будівельник, 1983. – 184 с.

184. мон.

А.Т. Пилипенко, М.М. Тананайко. Разнолигадные и разнометалльные комплексы и их применение в аналитической химии. – М., Химия, 1983. – 224 с.

183. бр.

Пилипенко А.Т., Полуектов М.С., П’ятницький І.В., Стан і шляхи розвитку аналітичної хімії. – К., Наук. думка, 1983. – 48 с.

182. бр.

Овчаренко Ф.Д. Нове життя силікатів.–К., Наук. думка, 1983.–48 с.

181. мон.

Успехи коллоидной химии. Отв. Ред. Ф.Д. Овчаренко. Науч. рт. – К., Наук. думка, 1983. – 256 с.

180. дов.

Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Химия воды: Физико-химические процессы обработки природных и сточных вод. – К., Вища шк., Головное изд-во, 1983. – 240 с.

179. мон.

Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. – 4-е изд., перераб. и доп. – К., Наук. думка, 1983. – 528 с.

178. бр.

Кульский Л.А., Князькова Т.В., Кавицкая А.А., Семенов В.П., Пашелько Г.М. Очистка щелоксодержащих вод целлюлозно-бумажного производства с помощью динамических мембран. – К., УкрНИИНТИ, 1983. – 55 с.

177. мон.

Кульский Л.А., Стахов Э.В., Волошинова А.М., Близнюкова В.А. Вода в атомной энергетике. – К., Наук. думка, 1983. – 256 с.

176. мон.

Круглицкий Н.Н., Головенко Г.Г., Малышевский П.П., Ничипоренко С.П. Физико-химическая механика дисперсных систем в сильных импульсных полях. – К., Наук. думка, 1983. – 192 с. В надзаг. АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского

175. мон.

Клименко Н.А., Когановский А.М., Левченко Т.М., Марутовский Р.М., Рода И.Г. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении. – М., Химия, 1983. – 288 с.

174. мон.

Когановский А.М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. – К., Наук. думка, 1983. – 240 с.

173. мон.

Агабальянц Э.Г. Второе рождение материалов. – К., Наук. думка, 1983. – 141 с.

 

1982 рік

172. мон.

Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія: Підручник для природничих фак. пед. Ін.-тів та нехім. фак. ун-тів/ 2-е вид., перероб. і доп. – К., Наук. думка, 1982. – 543 с.

171. мон.

Самчук А.И., Пилипенко А.Т. Аналитическая химия минералов. – К., Наук. думка, 1982 – 199 с. В надзаг.: АН УССР; Ин-т геохимии и физики минералов.

170. дов. (уч.)

Овчаренко Ф.Д. Курс коллоидной химии (Певерхностные явления и дисперсные системы: учебник для вузов). – М., Химия, 1982. – 400 с.

169. дов.

Каолины Украины: Справочник. – Под общ. ред. Ф.Д. Овчаренко.К., Наук. думка, 1982. – 367 с.

168. мон.

Кульский Л.А., Серебряная вода. – 8-е изд., доп. – К., Наук. думка, 1982 – 152 с.

167. бр.

Кульский Л., Даль В.В., Ленчина Л.Г. Вода знакомая и загадочная. – К., Рад. шк., 1982. – 120 с. и ил.

166. мон.

Круглицкий Н.Н., Поляков А.А. Распылительная сушка в технологии радиоэлектронных материалов. – М., Радио и связь, 1982. – 71 с.
(Б-ка технолога радиоэлектронной аппаратуры)

165. бр.

Круглицкий М.М., Маньковський В.К. Професії ультразвуку. – К., Наук. думка, 1982. – 128 с.
(Наук.-попул. літ-ра)

164. мон.

И.Т. Гороновский, Н.В. Боголюбов. Тиристорные устройства в системах управления технологическими прцессами обработки воды. – К., Наук. думка, 1982. – 199 с.

163. мон.

Агабальянц Э.Г. Промывочные жидкости для осложненных условий бурения. – М., Недра, 1982. – 184 с.

 

1981 рік

162. мон.

Шулепов Ю.В., Аксененко Е.В. Решеточный газ: Введение в теорию и избранные приложения. – К., Наук. думка, 1981. – 268 с.

161. мон.

Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды. – К., Наук. думка, 1981. – 208 с.

160. мон

Ставская С.С. Биологическое разрушение анионных ПАВ /АН УССР; ИКХХВ. – К., Наук. думка, 1981. – 116 с.

159. бр.

Пилипенко А.Т., Шевченко М.О. Розвиток науки і техніки водо очистки УРСР. – К., Наук. думка, 1981. – 48 с.

158. мон.

Овчаренко Ф.Д., Алексєєв О.Л. Світ неполічених гігантів. – К., Рад. шк., 1981. – 102 с.

157. бр.

Кульский Л.А., Калитич Г.И., Кудельская Г.А., Крайчинская Г.Ф., Маркова М.П., Лободина Л.Н., Тищенко Г.Т. Приложение к обзорной информации «Повышение эффективности очистки промышленных сточных вод». – К., УкрНИИНТИ, 1981. – 36 с.

156. бр.

Кульский Л.А., Калитич Г.И., Кудельская Г.А., Крайчинская Г.Ф., Маркова М.П., Лободина Л.Н., Тищенко Г.Т. Совершенствование патентного информационного обеспечения проблемы «Охрана окружающей среды». – К., УкрНИИНТИ, 1981. – 56 с.

155. бр.

Кульский Л.А., Калитич Г.И., Кудельская Г.А., Крайчинская Г.Ф., Маркова М.П., Лободина Л.Н., Тищенко Г.Т. Повышение эффективности очистки промышленных сточных вод. – К., УкрНИИНТИ, 1981. – 61 с.

154. дов. (уч).

Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод: Учеб. пособие для студентов ВУЗов по спец. «Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание промышленных стоков», «Водоснабжение и канализация». – К., Вища шк., 1981. – 328 с.

153. мон.

Круглицкий Н.Н., Круглицкая В.Я. Дисперсные структуры в органических и кремний-органических средах. – К., Наук. думка, 1981. – 315 с.

152. мон.

Когановский А.М., Левченко Т.М., Рода И.Г., Марутовский Р.М. Адсорбционная технология очистки сточных вод. – К., Техніка, 1981. – 175 с.

151. мон.

Запольский А.К. Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья./ АН УССР, ИКХХВ. – К., Наук. думка, 1981. – 208 с.

150. мон.

Брык М.Т. Полимеризация на твердой поверхности неорганических веществ. АН УССР, ИКХХВ. – К., Наук. думка, 1981. – 288 с.

 

1980 рік

149. мон.

Шевченко М.А., Лизунов В.В. Технология обработки воды. – К., Будівельник, 1980. – 116 с.

148. дов.

Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа И.П. Шевченко Ф.Д. Справочник по элементарной химии. 3-е изд., стер. – К., Наук. думка, 1980. – 543 с.

147. бр.

Манк В.В., Лебовка Н.И., ЯМР Спектроскопия воды и водных систем. – К., Наук. думка, 1980. – 22 с

146. мон.

Кульский Л.А., Савлук О.С., Дейнега Е.Ю. Влияние электрического поля на процессы обеззараживания воды. – К., О-во «Знание» УССР, 1980. – 60 с.

145. мон.

Опреснение воды. // Кульский Л.А., Гребенюк В.Д., Копосов В.Н., Кучерук Д.Д., Князькова Т.В. Под. общ. ред. Кульского Л.А. – К., Наук. думка, 1980. – 967 с

144. мон.

Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды./ АН УССР, ИКХХВ. 3-е изд., перераб. и доп. – К., Наук. думка, 1980. – 563 с.

143. мон.

Гребенюк В.Д., Мазо А.А. Обессоливание воды ионитами. – М., Химия, 1980. – 254 с.

142. дов.

Справочник по свойствам, методам анализа и очистки воды. // Гороновский И.Т., Кульский Л.А., Когановский А.М., Шевченко М.А. В 2-х ч. (Под общ. ред. Пилипенко А.Т.) – К., Наук. думка, 1980. – ч. 1, 2 с.

141. мон.

Вагнер Г.Р. Физико-химия процессов активации цементных дисперсий./АН УССР, ИКХХВ. – К., Наук. думка, 1980. – 198 с.

 

1979 рік

140. мон.

Окислители в технологии водообработки. //Шевченко М.А., Марченко П.В., Таран П.Н., Лизунов В.В. – К., Наук. думка, 1979. – 177 с.

139. бр.

Овчаренко Ф.Д. Мир опознанных величин. – М., Знание, 1979. – 64 с.

138. бр.

Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф., Сайгак Е.И. Перспективы стандартизации в области охраны и рационального использования водных ресурсов. – К., УкрНИИНТИ, 1979. – 32 с.

137. бр.

Кульский Л.А. Перспективы стандартизации технологических процессов (Современные аспекты водных проблем). – К., Наук. думка, 1979. – 18 с.

136. мон.

Жаринова Т.А., Полякова В.М. Электрофоретические покрытия на основе полимеров. – К., Наук. думка, 1979. – 146 с.

135. мон.

Очистка вод атомных электростанций. //Кульский Л.А., Страхов А.М., Волошинова А.М., Близнюкова В.А. и др. (Под общ. ред. Л.А. Кульского) – К., Наук. думка, 1979. – 207 с.

 

1978 рік

134. мон.

Очистка воды электрокоагуляцией. // Кульский Л.А., Строкач П.П., Слипченко В.А., Сайгак Е.И. – К., Будівельник, 1978. – 112 с.

133. мон.

Семенюк В.Д. Очистка сточных вод предприятий хлорной промышленности. – М., Химия, 1978. – 267.

132. мон.

Ротмистров М.Н., Гвоздяк П.И., Ставская С.С., Микробиология очистки воды./ АН УССР, ИКХХВ. – К., Наук. думка. 1978. – 267с.

131. бр.

Кульский Л.А., Даль В.В., Кудельская Г.А., Кузнецова Л.П. Методы очистки промышленных сточных вод. – К., Наук. думка, 1978. – 44 с.

130. мон.

Кульский Л.А., Савлук О.С., Каймова Г.Х. и др. Интенсификация процессов обеззараживания воды. – К., Наук. думка, 1978. – 95 с.

129. мон.

Кульский Л.А., Даль В.В. Чистая вода и перспективы ее сохранения. – К., Наук. думка, 1978. – 227 с.
(Науч.-популяр. Лит-ра)

128. мон.

Очистка воды электрокоагуляцией. // Кульский Л.А., Строкач П.П., Слипченко В.А., Сайгак Е.И.– К., Будівельник, 1978. – 112 с.

127. мон.

Когановский А.М., Клименко Н.А. Физико-химические основы извлечения певерхностно-активных веществ из водных растворов и сточных вод. – К., Наук. думка, 1978. – 175 с

126. мон.

Запольский А.К., Ткачев К.В., Кисель Ю.К. Технология коагулянтов. – Л., Химия, 1978. – 183 с.

125. бр.

Аксененко Е.В., Пашицкий Э.А., Шулепов Ю.В. Фазовые переходы в субмонослойных адсорбированных пленках/ АН УССР, ИФ; Препринт № 13. – К., 1978. – 40 с.

 

1977 рік

124. дов.

Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа И.П., Шевченко Ф.Д. Справочник по элементарной химии. //Под. общ. ред. А.Т. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. – К. Наук. думка, 1977. – 543 с.

123. мон.

Кульский Л.А. Серебряная вода. / Кульский Л.А. – 7-е изд., доп. – К., Наук. думка, 1977. – 164 с.

122. дов.

Круглицкий Н.Н. Основы физико-химической механики. (Практикум и задачи). Ч. 3. – К., Вища шк., 1977.- 136 с.

121. мон.

Когановсикй А.М., Левченко Т.М., Кириченко В.А. Адсорбция растворимых веществ. – К., Наук. думка, 1977. – 223 с.

120. мон.

Электрооптика коллоидов. //Под. общ. ред. док. хим. наук С.С. Духина. – К., Наук. думка, 1977. – 200 с.

 

1976 рік

119. мон.

Куриленко О.Д., Манк В.В. Исследование межмолекулярных взаимодействий в ионнобменных смолах методом ЯМР. – К., Наук. думка, 1976. – 116 с.

118. дов.

Кульский Л.А. и др. Химия и микробиология воды. Практикум. – К., Издательское объединение «Вища шк.», 1976. – 116 с.

117. мон.

Физико-химическая механика дисперсных структур в магнитных полях. //Круглицкий Н.Н., Ничипоренко С.П., Гранковский И.Г., Пасечник Г.А., Черняк Л.П. (Под общ. ред. Н.Н. Круглицкого) – К., Наук. думка, 1976. – 196 с.

116. мон.

Лиштван И.И., Круглицкий Н.Н., Третинник В.Ю. Физико-химическая механика гуминовых веществ. – Минск, Наука и техника, 1976. – 263 с.

115. дов.

Круглицкий Н.Н. Основы физико-химической механики. Ч. 2. – К., Вища шк., 1976. – 208 с.

114. мон.

Духин С.С., Дерягин Б.В. Электрофорез. – М., Наука, 1976. – 328 с.

113. мон.

Дейнега Ю.Ф., Ульберг З.Р., Эстрела-Льопис В.Р. Электрофоретическое осаждение металлополимеров. – К.,Наук. думка, 1976. – 255 с.

112. мон.

Гребенюк В.Д. Электролиз. К., ,Техника, 1976. – 160 с.

111. мон.

Гранковский И.Г. Физико-химическая механика дисперсных структур в магнитных полях. //Под общ. ред. Круглицкого Н.Н. – К. Наук. думка, 1976. – 196 с.

110. мон.

Гороовский И.Т., Маньковский В.К. Ультразвуковой контроль в химической технологии осветления и обесцвечивания природных вод. – К. Наук. думка, 1976. – 152 с.

109. мон.

Гороновский И.Т., Руденко Г.Г. Удаление примесей из природных вод на водопроводных станциях. – К., Будівельник, 1976. – 206 с.

108. мон.

Говоров А.А. Процессы гидротермального твердения шлаковых дисперсий. – К. Наук. думка, 1976. – 79 с.

107. мон.

Babko A.K., Pilipenko A.T., Photometric analysis: Methods of determining non-metals. – Moscow, Mir Publishers, 1976. – 374 p

 

1975 рік

106. мон.

Шевченко М.А. Очистка питьевых и сточных вод от ядохимикатов. – К., Будівельник, 1975. – 92 с.

105. мон.

М.Н. Ротмистров, П.И. Гвоздяк, С.С. Ставская С.С. Микробная деструкция синтетических органических веществ. – К. Наук. думка, 1975. – 223 с.

104. бр.

Ромоданова В.А., Накорчевская В.Ф., Кульский Л.А. Метод повышения эффективности сернокислого окисного железа как коагулянта. – К. Наук. думка, 1975. – 3 с.

103. мон.

Овчаренко Ф.Д., Тарасевич Ю.И. Адсорбция на глинистых минералах. – К., Наук. думка, 1975. – 351

102. бр.

Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Метод интенсификации работы фильтровальных сооружений. - К., Наук. думка, 1975. – 2 с.

101. бр.

Кульский Л.А., Князькова Т.В. Экстракционный метод опреснения воды. - К., Наук. думка, 1975. – 4 с.

100. бр.

Кульский Л.А., Шакутина С.П. Хлоратор ЛК-12. - К., Наук. думка, 1975. – 2 с.

99. бр.

Кульский Л.А., Сайгак Е.И., Савлук О.С., Маляревский А.П., Фильтр-электролизер многоцелевой (ФЭМ-1, ФЭМ-3, ФЭМ-6): Его конструкция и применение в различных схемах очистки воды. К., Наук. думка, 1975. – 3 с.

98. бр.

Кульский Л.А., Савлук О.С., Сайгак Е.И., Кульский А.Л., Маляревский А.П., Технологическая схема кондиционирования воды на морских судах. К., Наук. думка, 1975. – 2 с.

97. бр.

Рациональная схема подготовки воды для оборотных систем водоснабжения промышленных предприятий. // Кульский Л.А., Елисеев В.С. – К., Наук. думка, 1975. – 2 с.

96. бр.

Кульский Л.А., Ярошевская Н.В. Пузакина О.Г., Накорчевская В.Ф. Очистка шахтных вод от механических примесей безреагентным фильтрованием – К., Наук. думка, 1975. – 2 с.

95. бр.

Кульский Л.А., Савлук О.С., Сайгак Е.И. Метод обеззараживания воды вакуумированием. – К., Наук. думка, 1975. – 2 с.

94. бр.

Кульский Л.А., Сайгак Е.И. Напорный дезинфекционный гипохлоритный блок. – К., Наук. думка, 1975. – 1 с.

93. бр.

Кульский Л.А., Сайгак Е.И., Савлук О.С., Маляревский А.П. Комплексная очистная установка КВУ-2. – К., Наук. думка, 1975. – 2 с

92. бр.

Кульский Л.А., Музычук Н.Т. Мацкевич Е.С. Интенсификация процессов обеззараживания питьевых вод ионами тяжелых метталов. – К., Наук. думка, 1975. – 2 с.

91. дов.

Круглицкий Н.Н. Основы физико-химической механики. Учебное пособие для вузов. – К., Вища шк., ч. 1, 1975. – 267 с.

90. мон.

Духин С С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. – К., Наук. думка, 1975. – 246

89. мон.

Гороновский И.Т. Физико-химическое обоснование автоматизации технологических процессов обработки воды. – К., Наук. думка, 1975. – 215 с.

88. дов.

Ващенко З.М., Зорич Н.Ф. Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных минералов. Библиогр. работ сотрудников ин-та коллоидной химии и химии воды АН УССР. Науч. ред. д-р техн. наук Ничипоренко С.П. – К. – КОРНТ, 1975. – 91 с.

87. мон.

Бажал И.Г., Куриленко О.Д. Переконденсация в дисперсных системах. – К., Наук. думка, 1975. – 216 с.

86. мон.

Babko A.K., Pilipenko A.T., Nguoi Nguyen Huyen, Nguoi Hieu Dinh Nguyen Duc Tu. Phan lich trac quang: Ly Phuyet chung va may moc dung cu. – Ha Noi: Nha Xuat Ban Giao Duc, 1974-1975. – Tap 1-2

 

1974 рік

85. мон.

Ничипоренко С.П., Круглицкий Н.Н., Панасевич А.А., Хилько В.В. Физико-химическая механика дисперсних минералов. Под общ. ред. Н.Н. Круглицкого – К., Наук. думка, 1974. – 226 с.

84. мон.

Кульский Л.А., Чепцов А.С., Князькова Т.В., Кучерук Д.Д. Новые методы опреснения воды – К., Наук. думка, 1974. – 190 с.
В надзаг. АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды.

83. мон.

Кульский Л.А., Даль В.В. Проблемы чистой воды. – К., Наук. думка, 1974. – 230 с

82. мон.

Круглицкий Н.Н., Булатов А.И. Промывочные жидкости и тампонажные растворы. (Физико-химия и основы применения). К., Техніка, 1974. – 232 с.

81. мон.

Круглицький М.М. Матеріали космічної ери. Серія „Горизонти науки і техніки”. – К., Наук. думка, 1974. – 141 с.

80. мон.

Физико-химическая механика тампонажних растворов. // Круглицкий Н.Н., Гранковский И.Г., Вагнер Г.Р., Детков В.П. //Под. общ. ред. Круглицкого Н.Н. – К., Наук. думка, 1974. – 288 с.

79. мон.

Очистка промышленных сточных вод. //Когановский А.М., Кульский Л.А., Сотникова Е.В., Шмарук В.Л. К., Техніка, 1974. – 257 с.

78. бр.

Когановский А.М., Клименко Н.А. Физико-химические методы очистки промышленных сточных вод от поверхностно-активных веществ. – К., Наук. думка, 1974. – 68 с.

77. мон.

Знаменская М.В., Кривовяз Л.М., Практика оптической измерительной лаборатории. – М., Машиностроение, 1974. – 332 с

76. дов.

Краткий справочник по химии. // Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Изд. 4-е, исправ. и дополнен. Под общ. ред. Куриленко О.Д. – К., Наук. думка, 1974. – 931 с.

75. дов.

Ващенко З.М., Погребняк М.К. Кульский Леонид Адольфович. Библиография. – К., Наук. думка, 1974. – 62 с.

74. мон.

Ващенко З.М. Глини Української РСР. Бібліографічний показник (1961-1970 рр.). – К., Наук. думка, 1974. – 143 с.

73. мон.

Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ. Методы определения неметал лов. – М., Химия, 1974. – 360 с.

 

1973 рік

72. мон.

Шевченко М.А. Физико-химическое обоснование процессов обесцвечивания и дезодорации воды. - Киев. Наукова думка, 1973. – 149.

71. бр.

Кульский Л.А., Медведев М.И., Заятин С.Р. Новый контактный фильтр КФ-5 конструкции ИКХХВ АН УССР и его применение в различних схемах очистки воды. – К., Наук. Думка, 1973. – 3 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 6).

70. бр.

Круглицький М.М., Хівинський Ю.Ю. Основи реології. – К., Знання, 1973. – 48 с.

69. мон.

Круглицкий Н.Н. Бентонитовые глины и облагораживание фотографических желатин. – Казань, Таокнигоиздат, 1973. – 136 с.

68. бр.

Круглицкий Н.Н., Пащенко А.А. и др. Регулирование процессов структурообразования сырьевых цементных шламов. – К., Вища шк., 1973.- 68 с.

 

1972 рік

67. мон.

Babko A.K., Pilipenko A.T., Analyza Fotometryczna. Wiadomostci ogolne I aparatura. – Warszawa, Nauk.-techn. Wyd-wa, 1972. – 486 s.

66. дов. (уч.)

А.Т. Пилипенко. Органічні реактиви в неорганічному аналізі. Навч. Посібник для студентів хім. фак. ун-тів. – К., Вища шк., 1972.- 216 с.

65. бр.

Пилипенко А.Т., Середа И.П., Маслей Н.Н. Ассортимент реактивов на рутений. – М., НИИТЕХИМ, 1972. – 43 с.

64. мон.

Проектирование и расчет очистных сооружений водопроводов. //Кульский Л.А., Булава М.Н., Гороновский И.Т., Смирнов Н.С.– К., Будівельник, 1972. – 424 с.

63. бр.

Кульский Л.А. Электрохимический метод и установка для обескремнивания, обезжелезивания воды. – Брест, 1972. – 2 с. (ВДНХ СССР. ИКХХВ).

62. бр.

Кульский Л.А., Донцова М.И., Медведев М.И. Комплексный Способ получения коагулянтов из шламов-коагулянтов. – К., Наук. Думка, 1972. – 7 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 17).

61. бр.

Кульский Л.А., Слипченко В.А., Савлук О.С. Методы обеззараживания и консервирования питьевой воды электролитическими растворами серебра. – К., Наук. Думка, 1972. – 3 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 18).

60. бр.

Кульский Л.А., Строкач П.П., Слипченко В.А. Комплексный электрохимический метод подготовки воды для технических целей. – К., Наук. Думка, 1972. – 3 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 15).

59. бр.

Кульский Л.А. Классификация процессов обработки воды по фазово-дисперсному состоянию ее примесей. – К., Наук. Думка, 1972. – 3 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 16).

58. бр.

Круглицкий Н.Н., Батюк В.П. Молекулы-пограничники. – К., Знание, 1972. – 48 с.

57. мон.

Круглицкий Н.Н., Овчинников П.Ф., Михайлов М.В. Реология тиксотропных систем. – К., Наук. Думка, 1972. – 119 с.

56. мон.

Круглицький М.М. Міцність через руйнування. – К., Наук. думка, 1972. – 176 с.

55. мон.

Круглицкий Н.Н. Агабальянц Э.Г. Методы физико-химического анализа промывочных жидкостей. – К., Техніка, 1972. – 159 с.

54. мон.

Духин С.С., Шилов В.Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах. – К., Наук. Думка, 1972. – 204 с.

53. мон.

Гнусин Н.П., Гребенюк В.Д. Электрохимия гранулированных электролитов. – К., Наук. думка, 1972. – 179 с.

52. мон.

Гнусин Н.П. и др. Электрохимия ионитов. – Новосибирск, Наука, 1972. – 200 с.

51. мон.

Гнусин Н.П., Поддубный Н.П., Маслий А.И. Основы теории расчета и моделирования электрических полей в электролитах. – Новосибирск, Наука, 1972. – 276 с.

50. дов.

Ващенко З.М. Зорич Н.Ф. Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем. Библиография работ сотрудников ин-та коллоидной химии и химии воды АН УССР (1969-1971 гг.) К., Наукова думка, 1972. – 174 с.

49. дов.

Аністратенко В.А., Бажал І.Г., Бойченко Н.Г. та ін. Процеси і апарати харчових виробництв. Збірник задач. – К., Вища шк., 1972.-174 с.

48. мон.

Є.Г. Агальянц, Н.Н. Круглицкий. Методы физико-химического анализа промывочных жидкостей. – К., Техника, 1972. – 159 с.

 

1971 рік

47. мон.

Pilipenko A.T., Babko A.K., Photometric Analysis: General Principles and Working Tools. – Moscow, Mir Publishers, 1971. – 388 p.

46. дов.

Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа І.П., Шевченко Ф.Д. Довідник з хімії для вступників до вузів. Пер. з рос. - Киев. Наукова думка – 1971, - 404 с.

45. бр.

Пилипенко А.Т., Середа И.П., Маслей Н.Н. Ассортимент реактивов на платину. – М., НИИТЭХИМ, 1971. – 39 с.

44. бр.

Пилипенко А.Т., Середа И.П., Маслей Н.Н. Ассортимент реактивов на осмий. – М., НИИТЭХИМ, 1971. – 36 с.

43. бр.

Пилипенко А.Т., Середа И.П., Маслей Н.Н. Ассортимент реактивов на золото. – М., НИИТЭХИМ, 1971. – 58 с.

42. мон.

Ничипоренко С.П., Абрамович М.Д., Комская М.С. О формировании керамических масс в ленточных прессах. – К., Наук. Думка, 1971. – 74 с. (ИКХХВ АН УССР).

41. мон.

Натансон Э.М., Ульберг З.Р. Коллоидные металлы и металлополимеры. – К., 1971. – 348 с.

40. бр.

Кульский Л.А., Даль В.В. Получение минерализованной воды для использования в пищевой промышленности. - К., Наук. Думка, 1971. – 2 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 9).

39. бр.

Кульский Л.А., Когановский А.М., Клименко Н.А., Панченко Н.П. Методы интенсификации процессов осветления и обесцвечивания воды. - К., Наук. Думка, 1971. – 3 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 10).

38. бр.

Кульский Л.А., Строкач П.П., Слипченко В.А. Комплексный электрохимический метод подготовки воды для технических целей. – К., Наук. Думка, 1971. – 3 с. (Информ. письмо АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды; № 15).

37. дов. (уч.)

Накорчевская В.Ф., Доливо-Добровольский Л.Б. , Кульский Л.А. Химия и микробиология воды: Основы хим. и биол. очистки воды: Учебник для студ. вузов спец. „Водоснабжение и канализация”. – К., 1971. – 306 с.

36. мон.

Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды (Процессы и аппараты). – 2-е изд., перераб. – К., Наук. думка, 1971. – 498 с.

35. мон.

Кульский Л.А. Серебряная вода. – 6-е узд., доп. и перераб. – К., Наук. думка, 1971. – 138 с.

34. мон.

Ультразвуковая обработка глинистых минералов. //Круглицкий Н.Н., Ничипоренко С.П., Симуров В.В., Минченко В.В. – К., Наук. думка, 1971. – 98 с.

33. мон.

Круглицький М.М. Фізико-хімічні основи застосування поверхнево-активних речовин і полімерів у меліорації. – К., 1971. – 200 с.

32. мон.

Доменные шлаки – тампонажное вяжущее для крепления глубоких скважин. //Булатов А.И., Говоров А.А., Новохатский Д.Ф., Авраменко Н.А.– К., Наук. думка, 1971. – 103 с.

 

1970 рік

31. бр.

Пилипенко А.Т., Середа И.П., Маслей Н.Н. Ассортимент реактивов на родий. – М., НИИТЭХИМ, 1970.- 46 с.

30. бр.

Пилипенко А.Т., Середа И.П., Маслей Н.Н. Ассортимент реактивов на иридий. – М., НИИТЭХИМ, 1970.- 40 с.

29. мон.

Термосолеустойчивые промывочные жидкости на основе палыгорскита. //Овчаренко Ф.Д., Круглицкий Н.Н., Ничипоренко С.П., Агабальянц Э.Г., Третинник В.Ю., Булатов А.И. - М., Недра, 1970.-200 с.

28. бр.

Куриленко О.Д. Термохимическое исследование теплових эффектов обмена ионов на сульфостирольном катионите КУ-2. – К., УкрНИИНТИ, 1970.-49 с.

27. бр.

Кульский Л.А. Хлоратор ЛК-12. – К., Изд-во АН УССР, 1970.– 3 с.

26. бр.

Кульский Л.А. Техническое описание и инструкция по экспуатации ионатора ЛК-27. – К., Наук. Думка, 1970. – 12 с.

25. бр.

Кульский Л.А. Техническое описание и инструкция по экспуатации ионатора ЛК-26. – К., Наук. Думка, 1970. – 12 с.

24. бр.

Кульский Л.А., Слипченко В.А., Маляревский А.П. Ионаторы ЛК-25, ЛК-26, ЛК-27: (Техн. описание и инструкция по экспуатации). – К., Наук. Думка, 1970. – 18 с.

23. бр

Кульский Л.А. Ионатор ЛК-28 (ИЭМ-50) напорного типа морского исполнения: (Техн. описание и инструкция по экспуатации). – К., Наук. Думка, 1970. – 28 с.

22. бр.

Кульский Л.А. Теоретическое обоснование и технологическое решение проблемы чистой воды. – К., Наук. думка, 1970. – 32 с.

21. бр.

Кульський Л.А., Даль В.В. Промислові методи іонічного знесолювання води. – К., Техніка, 1970. – 76 с.

20. бр.

Круглицкий Н.Н., Симуров В.В., Третинник В.Ю. Ультразвук в химической технологии. – К., 1970. – 49 с.

19. бр.

Круглицкий Н.Н., Батюк В.П. 107 чудес природы. – К., Знання, 1970. – 48 с.

18. дов.

Библиографический очерк развития отечественной коллоидной химии.// Думанский А.В., Овчаренко Ф.Д., Ващенко З.М., Звиглянич М.К. Вып. 4. (под общ. ред. Ф.Д. Овчаренко). К., Наук. думка, 1970. – 510 с.
Думанский И.А., Думанский А.В. Библиографический очерк развития отечественной коллоидной химии. – К., Из-во АН УССР, 1970. – 510 с.

17. мон.

Бажал И.Г., Гулый И.С. Вакуум-аппараты непрерывного действия для уваривания сахарных утфелей. – М., ЦНИИТЭИ Пищепром, 1970. – 82с.

 

1969 рік

16. мон.

А.Т.Пилипенко, І.В.Пятницький, П.Б. Міхельсон. Анатолій Кирилович Бабко: (Видат. рад. укр. хімік-аналітик) – К., Наук. думка, 1969. – 70 с.

15. бр.

Овчаренко Ф.Д. Безводные формовочные смеси. – Информ. Письмо, N1, К., Наук. думка, 1969. – 5 с.

14. бр.

Кульский Л.А., Хлоратор ЛК: Техническое описание и инструкция к использованию. – К., Наук. думка, 1969. – 34 с. В надзаг. АН УССР, Ин-т коллоид. химии и химии воды.

13. мон.

Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф., Слипченко В.А. Активная кремнекислота и проблемы качества воды. – К., Наук. думка, 1969. – 240 с.

12. мон.

Сало Д.П. , Овчаренко Ф.Д., Круглицкий Н.Н. Высокодисперсные минералы в фармации и медицине. – К. – Наук. думка. – 1969. – 230 с.

11. дов. (укр.)

Ф.Г. Жаровський, А.Т. Пилипенко, І.В. П’ятницький. Аналітична хімія. Підруч. Для природн. фак. пед. ін-тів та нехім. фак. ун-тів. – К., Вища школа., 1969. – 560 с.

10. дов.

Ващенко З.М. Физико-химическая механика и лиофольность дисперсных минералов. Библиогр. работа сотрудников ин-та коллоидной химии и химии воды АН УССР (1950-1968 гг.). – К. Наук. думка, - К. – КОРНТ, 1969. – 88 с.

 

1968 рік

9. мон.

Ничипоренко С.П. Фізико-химическая механіка дисперсных структур в технологии строительной кераміки. – К., Наук. думка, 1968. – 76 с.

8. бр.

Кульский Л.А., Савлук О.С. Проблема использования антимикробных свойств серебра в практике обеззараживания воды. Под общ. ред. Л.А. Кульского. – К., 1968. – 39 с.

7. бр.

Кульский Л.А., Биневская Н.Н., Клименко И.И. Перспективы использования ультразвука в технологии обработки воды. – М. – Ин-т техн. информ., 1968. – 50 с.

6. мон.

Кульский Л.А. Серебряная вода. 5-е изд., доп. и перераб. – К., Наук. думка, 1968. – 104 с.

5. мон.

Кульский Л.А. Теоретическое обоснование технологии очистки воды. – К., Наук. думка, 1968. – 124 с.

4. бр.

Кульський Л.А. та ін. Застосування хлору та двоокису хлору для очищення води від фенолів. – К., Техніка, 1968. – 46 с.

3. мон.

Круглицкий Н.Н. Физико-химические основы регулирования свойств дисперсий глинистых минералов. – К., Наук. думка, 1968. – 300 с.

2. мон.

А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. Фотометрический анализ: общие сведения и аппаратура. – М., Химия, 1968.-368 с.

1. дов.

А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко, О.П. Рябушко, И.В. Пятницкий. Физико-химические методы анализа (Учеб. пособие для студ. и хим.-технол. спец. вузов). – М., Высш. Шк., 1968.-335 с.

 
 
 
 

Воді була дана чарівна влада стати соком життя на Землі

Леонардо Да Вінчі

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України
Адреса: бул. Академіка Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна
Телефон: (044) 424 0196
Факс: (044) 423 8224
Веб-сайт:  www.iccwc.org.ua
Електронна пошта: honch@iccwc.kiev.ua
Ми у 

Створено на HTML5 та CSS3
Всі права захищені © 2020 iccwc.org.ua