• Головна
 • Центр колективного користування приладами
Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.

Центр колективного користування приладами

Загальне керівництво роботою Центру:

Директор інституту,
академік НАН України Гончарук Владислав Володимирович
тел. (044) 424-01-96;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна особа Центру:

д.х.н. Мілюкин Михайло Васильович
тел. (044) 424-01-96;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про Центр колективного користування приладами

Головним призначенням створених на базі провідних установ НАН України Центрів колективного користування унікальним науковим обладнанням/приладами є наукових досліджень сучасним науковим обладнанням, яке колективно викорисми академічних установ та вищих навчальних закладів. Діяльність кожного новоствореного Центру визначається положенням, яке затверджується директором установи НАН України, на базі якої створюється Центр. Цим положенням, зокрема визначається порядок надання Центром послуг іншим науковим установам НАН, МОН та інших відомств України. Створення і подальша робота Центрів в НАН України регламентуєть розпорядженням Президії НАН

України від 28.04.04 №322, яким затверджено:

 • Положення про порядок подання запиту до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України щодо централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України;
 • Типове положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України. Дане Типове положення рекомендовано Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України як таке, що містить у собі основні пункти, необхідні для розроблення і затвердження базовою науковою установою НАН України власного положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України.

Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму (далі ЦККП) НАН України створено на базі Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України з метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів/обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів, спільних коштів груп установ та організацій, інших джерел фінансування НАН України.

Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України, бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України. Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України, бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України

Структура, головні завдання і організація роботи Центру

ЦККП входить до складу Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту, без статусу юридичної особи.
Головним завданням ЦККП є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на наукових приладах/обладнанні сучасного рівня, які обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України, наказом призначає відповідальну особу ЦККП. Загальний контроль робототи ЦККП покладається на директора Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України.

Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України, не менше одного разу на рік звітує про роботу ЦККП перед Бюро Відділення хімії НАН України, до складу якого вона входить, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу ЦККП подаються Інститутом колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення хімії НАН України, та до Комісії.

Бюро Відділення хімії НАН України в порядку контролю розглядає на своїх засіданнях питання роботи ЦККП, що діють при його установах. У випадку незадовільної роботи ЦККП відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання або закриття ЦККП.

Порядок надання послуг

Інформація про ЦККП міститься на веб-сторінці Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України. Така сама інформація про всі ЦККП НАН України і їх базові установи в НАН України розміщується на веб-сторінці Президії НАН України

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі - замовники), два рази на рік, до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення хімії НАН України, свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП. Завірені печаткою та завізовані керівником установи, копії заявок подаються до Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України для внесення замовень в план роботи ЦККП.

Бюро Відділення хімії НАН України за поданням директора Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням ЦККП.

Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення хімії НАН України, визначає графік роботи ЦККП та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.
При плануванні часу роботи ЦККП НАН України затверджується такий розподіл: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи ЦККП, 3 години надається безкоштовно для замовників - інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання ЦККП іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.

Платні послуги з використання наукового обладнання ЦККП НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.
Базова наукова установа забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання, наданого Центру НАН України.

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЦЕНТРУ

Хто може користуватися послугами Центру

Користуватися послугами ЦККП мають право наукові співробітники установ і організацій НАН України які мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи на аналогічних приладах.

В розпорядженні ЦККП перебуває кілька приладів, а саме:

Хромато-мас-спектрометрична система Agilent 6890/5975inert (Agilent Technologies, США)

Призначений для ідентифікації невідомих сполук та для проведення високо селективного та високочутливого кількісного аналізу методом газової хроматографії/мас-спектрометрії. До складу системи входить газовий хроматограф моделі 6890 та мас-селективний детектор 5975inert. Газовий хроматограф обладнано системою електронного управління потоками газів, яка у сполучені з високоточною системою температурного контролю, забезпечують стабільність показників часу утримання досліджуваних сполук , симетричності піків та дозволяють досягти високого ступеня повторюваності методик хроматографічного аналізу. Термостат хроматографа дозволяє працювати в широкому діапазоні температур до 450 С0, з максимальним градієнтом до 120 С0/хв. Крім того, хроматограф обладнано пристроєм для введення рідких та газоподібних проб типу Split/Splitless для роботи з капілярними колонками різних діаметрів. В мас-спектрометричному детекторі 5975inert встановлено нове інертне джерело іонів Inert, використання якого дозволило значно підвищити чутливість спектрометра в порівнянні з аналогами, зменшити ступінь деградації аналітів, збільшити максимальну допустиму температуру джерела, що в свою чергу дозволило легко аналізувати речовини з високою температурою кипіння.

Наявний детектор обладнано двома типами джерел іонізації: джерело іонізації електронним ударом (EI) та джерело хімічної іонізації (CI) в присутності метана в якості газа-реагента, що значно розширює можливості системи. Мас-спектрометричний детектор моделі 5975inert – детектор з квадрупольним типом мас-аналізатора. При роботі в режимі сканування (SCAN) детектор дозволяє ідентифікувати невідому сполуку з використанням бібліотечного пошуку. Робота в режимі селективного іонного моніторингу (SIM) дозволяє поводити кількісне визначення досліджуваних сполук на рівні десятків фентограмів. Система керується за допомогою хімічної станції на базі персонального копьютера. Окрім модуля збору та обробітку даних система забезпечена можливістю бібліотечного пошуку мас-спектрів з бібліотеками NIST02 (175 тис. сполук) зі структурними формулами (145 тис. формул).

Основні технічні характеристики мас-селективного детектора 5975inert

 • Діапазон мас: 1,6 – 800 а.о.м. Роздільна здатність: 0,1 а.о.м.
 • Швидкість сканування: 6250 а.о.м. з кроком 0,1 а.о.м.
 • Швидкість запису: 5200 а.о.м.
 • Динамічний діапазон: 106
 • Можливість програмування в режимі SIM: До 50-ти груп по 30 іонів, запрограмовані у часі
 • Час регенерації одиничного іона: від 10 до 99 мілісекунд
 • Енергія іонізації: від 5 до 240 еВ, два катоди
 • Температура квадруполя: 10-200 С0
 • Температура джерела іонів: 150-300 С0
 • Температура ГХ/МС інтерфейсу: 150-350 С0
 • Вакуумна система: працює при об’ємній швидкості потоку газу-носія до 1,5 -2,0 мл/хв. При використанні стандартних дифузійного або турбомолекулярного насосу, та до 4 мл/хв. При використанні високоефективного турбомолекулярного насосу (255 л/хв) та колонок з внутрішнім діаметром 0,32 мм.
 • Чутливість в режимі іонізації електронним ударом в режимі SCAN: 1 пікограм октафторнафталіна при використанні стандартної колонки HP-5MS 0,25mm×30m×0,25µm
 • Чутливість в режимі іонізації електронним ударом в режимі SIM: 20 фемтограмів октафторнафталіна при використанні стандартної колонки HP-5MS 0,25mm×30m×0,25µm
 • Чутливість в режимі SCAN при хімічній іонізації (CH4) реєстрація позитивних іонів: 100 пікограмів бензофенона при використанні стандартної колонки HP-5MS 0,25mm×30m×0,25µm
 • Чутливість в режимі SIM при хімічній іонізації (CH4) реєстрація позитивних іонів: 1 пікограм бензофенона при використанні стандартної колонки HP-5MS 0,25mm×30m×0,25µm Чутливість в режимі SCAN при хімічній іонізації (CH4) реєстрація негативних іонів: 1пікограм октафторнафталіна при використанні стандартної колонки HP-5MS 0,25mm×30m×0,25µm
 • Чутливість в режимі SIM при хімічній іонізації (CH4) реєстрація негативних іонів: 1 фемтограм октафторнафталіна при використанні стандартної колонки HP-5MS 0,25mm×30m×0,25µm


Мас-спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою модель Agilent 7500се

Мас-спектрометри з індуктивно зв'язаною плазмою Agilent 7500 (далі-маса-спектрометр) призначені для вимірювання в лабораторних умовах масової концентрації та ізотопного відносини хімічних елементів в розчинах.

Мас-спектрометри 7500се призначені для вирішення широкого кола завдань в різних областях: визначення вмісту елементів в об'єктах будь-якого складу і походження, контроль за станом навколишнього середовища, медичні дослідження, контроль якості харчової продукції. Крім того, при роботі з газом-реактантом вони дозволяють проводити визначення різних хімічних елементів в складних матрицях, в тому числі в морських і стічних водах, біологічних об'єктах.

Опис

В основу роботи мас-спектрометра покладено принцип іонізації атомів аналізованої проби в індуктивнозв'язаною аргоновій плазмі з квадрупольним мас-спектрометром з утвореним потоком іонів ізотопів з певним співвідношенням маси до заряду і їх реєстрацією детектором.

До складу мас-спектрометра входять: пристрій введення проби, джерело індуктивнозв'язаною плазми, система іонних лінз, квадрупольний мас-спектрометр, детектор і система управління і обробки даних ISP-MS ChemStation.

Пристрій введення проби складається з перистальтичного насоса, розпилювача з розпилювальної камерою, охолоджувальної елементом Пельтьє.

Джерело індуктивнозв'язаною плазми складається з індуктора, порушуваного напівпровідникових ВЧ-генератором (27,12 МГц), і плазмового пальника з системою екранування плазми Shield Torch. Оптимальне положення плазмового пальника автоматично налаштовується комп'ютерною системою управління.

Утворені в високотемпературної плазмі іони проходять через фокусуючу систему електростатичних лінз, яка забезпечує фокусування потоку іонів і запобігає потраплянню фотонів і нейтральних частинок на детектор, що дозволяє відсікти перешкоди і знизити рівень фону.

Поділ іонів по масах проводиться в високочастотному (3 МГц) гіперболічному квадруполів. Як детектор іонів застосовується високочутливий електронний помножувач, що характеризується високою лінійністю в області робочих концентрацій.

Система управління підтримує оптимальні режими роботи окремих вузлів мас-спектрометра, управляє подачею проб при роботі в автоматичному режимі, здійснює отримання, обробку та збереження в пам'яті комп'ютера даних вимірювань.

Agilent 7500 ISP-MS

Усі мас-спектрометри Agilent 7500 укомплектовані октопольною реакційною системою ORS, через яку пропускається водень або гелій, що дозволяє зменшити інтерференцію від поліатомних іонів.

Градуювання мас-спектрометра проводиться автоматично на основі аналізу калібровочних розчинів, приготованих з використанням державних стандартних зразків. Результати вимірювань виводяться в цифровій і графічній формі на монітор комп'ютера і записуються в спеціальний файл.

 

 

Воді була дана чарівна влада стати соком життя на Землі

Леонардо Да Вінчі

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України
Адреса: бул. Академіка Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна
Телефон: (044) 424 0196
Факс: (044) 423 8224
Веб-сайт:  www.iccwc.org.ua
Електронна пошта: honch@iccwc.kiev.ua
Ми у 

Створено на HTML5 та CSS3
Всі права захищені © 2020 iccwc.org.ua