Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.

Рада молодих вчених

 

 

Голова Ради:
  1. Губецька Т.С., д-р філософії., молодший науковий співробітник відділу аналітичної та радіохімії
    тел. (095) 494 24 69, E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступник Голови:
  1. Кравченко Г.М., к.х.н., н. сп.
Члени ради:
  1. Горбань М.В., к.х.н., н. сп.
  2. Мазна Ю.І., к.х.н., мол. н. сп.
  3. Нанієв Д.Д., аспірант
  4. Тахватулін В.А., аспірант

Секретар ради:

  1. Потапчук І.М., пров. інж.

 

Переможці премій для молодих вчених Відділення хімії НАН України

 
Премія ім. академіка А.Т. Пилипенка
2021 р. – Дога П.Г.
2018 р. – Горбань М.В.
2018 р. – Мазна Ю.І.
2015 р. – Федорова В.М., Кравченко Г.М.
2012 р. – Олексієнко О.Ю.
2009 р. – Горбачевський А.М., Пузирна Л.М.
2006 р. – Лозовський О.В., Ковбань І.Б.
2003 р. – Баштан С.Ю.
 
Премія ім. академіка А.В. Думанського
2022 р. – Кручко І.М.
2019 р. – Корнієнко І.В.
2016 р. – Димитрюк Т.М.
2013 р. – Забнєва О.В., Коханенко В.В., Жежеря В.А.
2010 р. – Полякова Т.В., Орєхова О.О., Скільська М.Д.
2007 р. – Савіцький Д.П., Ледєньов І.О., Дадашев А.Д.
2004 р. – Ковальчук І.А.
Премія ім. академіка Л.А. Кульського

2020 р. – Деремешко Л.А., Чабан М.О.
2017 р. – Болгова О.С.
2014 р. – Дмитренко Ю.О.
2011 р. – Романюкіна І.Ю.
2008 р. – Козятник І.П., Косигіна І.М.
2005 р. – Савченко О.О., Цендра О.М.

 

________________________________________________________________________________________________________________
 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. Л.А. КУЛЬСЬКОГО
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ ХІМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2023 РОЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. Л.А. КУЛЬСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ

 
За роботи в галузі хімії та екології води Відділення хімії НАН України раз на три роки присуджує одну премію ім. Л.А. Кульського для молодих учених. Премія присуджується окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більше як з трьох осіб. Особам, удостоєним премії, на загальних зборах Відділення хімії Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств,що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 35 років, а також аспіранти зарубіжних країн; які навчаються в наукових установах та ЗВО країни.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається :ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Відділенням хімії Національної академії наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс - 15 грудня 2023 року.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає Відділенню хімії НАН України (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54) з написом „На здобуття премії ім. Л.А. Кульського Відділення хімії НАН України для молодих учених”:
а) офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс;
б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х примірниках - на конкурс молодих учених;
г) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;
д) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
є) рецензії сторонньої організації (з зазначенням адреси);
ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів - ЗВО, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (ЗВО) та скріплюються печаткою.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ ХІМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ
 
За роботи в галузі колоїдної хімії Відділення хімії НАН України раз у три роки присуджує одну премію ім. А.В. Думанського для молодих учених. Премія присуджується окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більше як з трьох осіб. Особам, удостоєним премії, на загальних зборах Відділення хімії Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств,що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 35 років, а також аспіранти зарубіжних країн; які навчаються в наукових установах та ЗВО країни.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається :ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Відділенням хімії Національної академії наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс - 15 грудня 2022 року.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає Відділенню хімії НАН України (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54) з написом "На здобуття премії ім. А.В. Думанського Відділення хімії НАН України для молодих учених":
а) офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс;
б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х примірниках - на конкурс молодих учених;
г) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;
д) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, та ін. країн;
є) 2 рецензії сторонньої організації (з зазначенням адреси);
ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів - вуз, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.
Всі матеріали, які подаються на конкурс у 2-х примірниках, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.

________________________________________________________________________________________________________________

 

 
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.Т. ПИЛИПЕНКА
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ ХІМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.Т. ПИЛИПЕНКА
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ
 
За роботи в галузі аналітичної хімії та екології Відділення хімії НАН України раз на три роки присуджує одну премію для молодих учених. Премія присуджується окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більше як з трьох осіб. Особам, удостоєним премії, на загальних зборах Відділення хімії Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

    На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

    Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

     1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком не старше 35 років, а також аспіранти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та ЗВО країни.

    2. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається: ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.

Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Відділенням хімії Національної академії наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.

 
3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2021 року.

    4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає Відділенню хімії НАН України (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54) з написом „На здобуття премії ім. А.Т. Пилипенка Відділення хімії НАН України для молодих учених”:

а) офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс;

б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;

в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у   2-х примірниках – на конкурс молодих учених;

г) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;

д) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України країн СНД та ін.;

є) рецензії сторонніх організацій (із зазначенням адреси);

ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів – ЗВО, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.

    Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації – керівниками установ (ЗВО) та скріплюються печаткою.

________________________________________________________________________________________________________________

 


 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. Л.А. КУЛЬСЬКОГО
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ ХІМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. Л.А. КУЛЬСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ

 
За роботи в галузі хімії та екології води Відділення хімії НАН України раз на три роки присуджує одну премію ім. Л.А. Кульського для молодих учених. Премія присуджується окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більше як з трьох осіб. Особам, удостоєним премії, на загальних зборах Відділення хімії Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств,що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 35 років, а також аспіранти зарубіжних країн; які навчаються в наукових установах та вузах країни.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається :ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Відділенням хімії Національної академії наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс - 15 грудня 2020 року.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає Відділенню хімії НАН України (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54) з написом „На здобуття премії ім. Л.А. Кульського Відділення хімії НАН України для молодих учених”:
а) офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс;
б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х примірниках - на конкурс молодих учених;
г) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;
д) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
є) рецензії сторонньої організації (з зазначенням адреси);
ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів - вуз, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ ХІМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ З
КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ
 
За роботи в галузі колоїдної хімії Відділення хімії НАН України раз у три роки присуджує одну премію ім. А.В. Думанського для молодих учених. Премія присуджується окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більше як з трьох осіб. Особам, удостоєним премії, на загальних зборах Відділення хімії Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств,що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 35 років, а також аспіранти зарубіжних країн; які навчаються в наукових установах та вузах країни.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається :ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Відділенням хімії Національної академії наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс - 15 грудня 2019 року.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає Відділенню хімії НАН України (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54) з написом „На здобуття премії ім. А.В. Думанського Відділення хімії НАН України для молодих учених”:
а) офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс;
б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х примірниках - на конкурс молодих учених;
г) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;
д) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
є) рецензії сторонньої організації (з зазначенням адреси);
ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів - вуз, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.Т. ПИЛИПЕНКА
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ ХІМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.Т. ПИЛИПЕНКА
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ
 
За роботи в галузі аналітичної хімії та екології Відділення хімії НАН України щороку (в лютому) присуджує одну премію для молодих учених. Премія присуджується окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більше як з трьох осіб. Особам, удостоєним премії, на загальних зборах Відділення хімії Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

    На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

    Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

     1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 35 років, а також аспіранти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та вузах країни.

    2. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається: ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.

Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Відділенням хімії Національної академії наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.

 
3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2018року.

    4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає Відділенню хімії НАН України (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54) з написом „На здобуття премії ім. А.Т. Пилипенка Відділення хімії НАН України для молодих учених”:

а) офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс;

б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;

в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у   2-х примірниках – на конкурс молодих учених;

г) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;

д) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України та ін.;

є) 2 рецензії сторонніх організацій (з зазначенням адреси);

ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів – вуз, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.

    Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації – керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ ХІМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ З
КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ
 
За роботи в галузі колоїдної хімії Відділення хімії НАН України раз у три роки присуджує одну премію ім. А.В. Думанського для молодих учених. Премія присуджується окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більше як з трьох осіб. Особам, удостоєним премії, на загальних зборах Відділення хімії Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств,що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 35 років, а також аспіранти зарубіжних країн; які навчаються в наукових установах та вузах країни.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається :ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Відділенням хімії Національної академії наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс - 15 грудня 2016 року.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає Відділенню хімії НАН України (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54) з написом „На здобуття премії ім. А.В. Думанського Відділення хімії НАН України для молодих учених”:
а) офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс;
б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х примірниках - на конкурс молодих учених;
г) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;
д) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
є) рецензії сторонньої організації (з зазначенням адреси);
ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів - вуз, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.04.03 м. Київ № 93
Про затвердження премій молодим ученим
Відділення хімії НАН України імені академіків
А.В. Думанського, Л.А. Кульського та А.Т.Пилипенка
Враховуючи значний внесок у розвиток хімічної науки академіків А.В. Думанського, Л.А. Кульського та А.Т. Пилипенка, а також у зв'язку зі 100-річчям від дня народження останнього Президія НАН України постановляє:
1. З метою ширшого залучення молодих учених до проведення наукових досліджень у галузі хімії затвердити премії Відділення хімії НАН України у галузі:
колоїдної хімії - імені академіка А.В.Думанського;
хімії та технології води - імені академіка Л.А.Кульського;
аналітичної хімії та екології - імені академіка А.Т.Пилипенка.
2. Затвердити Положення про порядок присудження премій (додатки 1, 2, 3).
3. Встановити, що починаючи з 2003 р. по Відділенню хімії НАН України кожного року присуджується одна з премій для молодих учених за кращі наукові роботи.
4. Розмір премії молодим ученим щорічно встановлює Бюро Відділення хімії НАН України за поданням Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України.
5. Витрати, повязані з виготовленням дипломів та виплатою премій, будуть віднесені на рахунок коштів спеціального фонду Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділення хімії НАН України.
Президент Національної академії наук України
академік НАН України
А. П. Шпак
Перший віце-президент -
головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України
Б. Є. Патон
 
 
Додаток 1
до постанови Президії НАН України від
09.04.2003 р. № 93
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок присудження
премії ім. А.В. Думанського Відділення хімії НАН України
молодим ученим за кращі наукові роботи з колоїдної хімії
1. З метою ширшого залучення молодих учених України до проведення наукових досліджень та відзначення здібних молодих учених, які опублікували найкращі наукові роботи, а також серії наукових робіт з єдиної тематики з колоїдної хімії, Відділення хімії НАН України присуджує одну премію імені А.В. Думанського для молодих учених (один раз на три роки) на підставі проведення у Відділенні хімії НАН України конкурсу та в порядку, передбаченому цим Положенням.
2. Вручення дипломів встановленого зразка проводиться на Загальних зборах Відділення хімії НАН України. Розмір премії встановлює кожного року Бюро Відділення хімії НАН України. Витрати, пов'язані з виготовленням дипломів та виплатою премій, відносяться на рахунок коштів спеціального фонду Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.
3. Колектив, який висунуто на присудження премії, повинен включати лише провідних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більш як з трьох осіб.
4. До участі у конкурсі на здобуття премії допускаються наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти, докторанти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів України, а також аспіранти і докторанти зарубіжних країн, що навчаються в наукових установах та вищих навчальних "закладах України. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення роботи на конкурс. На конкурс не приймаються роботи, які були раніше удостоєні премій НАН України, галузевих академій країн СНД або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсом.
5. Право висувати кандидатів на здобуття премії надається ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, науковим радам з проблем науки, науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.
6. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим, подає її не пізніше 1і січня поточного року до Відділення хімії НАН України (01601, Київ-30, вул. Володимирська, 54) з написом “На здобуття премії ім. А.В. Думанського Відділення хімії НАН України для молодих учених”:
а) обгрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
б) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х примірниках;
в) конкретну довідку про творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої на конкурс роботи;
г) довідку про те, що робота, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
д) рецензію сторонньої організації (із зазначенням адреси);
є) відомості про автора (авторів): прізвище, ім'я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада, домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний код.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються! авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріїшкфться печаткою.
7. Попередня наукова оцінка всіх робіт, що Надійшли на конкурс, і рекомендація кандидатів для присудження премій здійснюється експертною комісією, створеною при Відділенні хімії НАН України з числа провідних учених з колоїдної хімії в складі 5-7 чоловік. Персональний склад експертної комісії затверджується Бюро Відділення хімії НАН України.
8. Кожна робота вивчається та обговорюється членами експертної комісії.
9. Засідання експертної комісії Бюро Відділення хімії НАН України проводиться перед засіданням Бюро Відділення. Після всебічного обговорення робіт експертна комісія таємним голосуванням приймає рішення про рекомендацію або не рекомендацію роботи на конкурс.
10. Рішення експертної комісії є правомірним при наявності на засіданні не менше 2/3 її чисельного складу. Голосуючий залишає у бюлетені проти кожної з робіт, що надійшли на конкурс, одне зі слів: “рекомендувати” або “не рекомендувати”, інше — закреслює. Усі інші помітки (або відсутність поміток) у бюлетені вважається голосом, поданим за даного кандидата. Робота є рекомендованою, якщо вона одержала просту більшість голосів присутніх членів комісії.
Примітка: члени комісії, які перебувають у відрядженні або хворі на час засідання експертної комісії, при визначенні кворуму не включаються до спискового складу.
11. Експертна комісія до 15 лютого подає на розгляд Бюро Відділення хімії НАН України наукові роботи, протоколи своїх засідань та протоколи лічильної комісії.
12. Бюро Відділення хімії НАН України обговорює висунуті експертною комісією роботи і кандидатури на присудження премії ім. А.В. Думанського на засіданні Бюро за участю голови експертної комісії.
13. Рішення Бюро Відділення хімії НАН України з питання присудження автору (авторам) премії ім. А.В. Думанського приймається після обговорення на засіданні та таємного голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Бюро. У бюлетень голосування вносяться всі роботи, що надійшли на конкурс, - як рекомендовані експертною комісією, так і не рекомендовані. Рішення Бюро Відділення з цих питань вважається дійсним, якщо на його засіданні були присутні не менше 2/3 чисельного складу Бюро. Голосуючий залишає у бюлетені проти кожної з робіт, що надійшли на конкурс, одно з слів: “рекомендувати” або “не рекомендувати”, інше - закреслює. Усі інші помітки (або відсутність поміток) у бюлетені вважається голосом, поданим за даного кандидата.
Примітка: члени Бюро, які перебувають у відрядженні або хворі на час засідання Бюро, при визначенні кворуму не включаються до спискового складу.
14. Якщо після повторного голосування на засіданні Бюро Відділення хімії НАН України жодна з робіт не одержала потрібну для присудження премії кількість голосів, конкурс вважається таким, що не відбувся.
15. Премії, присуджені колективам авторів, розподіляються за погодженням між виконавцями роботи відповідно до внеску кожного з них.
16. Роботи, за які присуджено премії, передаються на зберігання до Відділення хімії НАН України.
Роботи, за які премію не присуджено, повертаються авторам за їх бажанням.
 
 

Перший віце-президент -
головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А. П. Шпак

 

Воді була дана чарівна влада стати соком життя на Землі

Леонардо Да Вінчі

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України
Адреса: бул. Академіка Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна
Телефон: (044) 424 0196
Факс: (044) 423 8224
Веб-сайт:  www.iccwc.org.ua
Електронна пошта: honch@iccwc.kiev.ua
Ми у 

Створено на HTML5 та CSS3
Всі права захищені © 2020 iccwc.org.ua