Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.

Дисертації

2021

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Дульнева Тетяна Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України.

Назва дисертації – «Наукові засади екологічно сприятливого очищення води мікрофільтраційними мембранами з природних матеріалів»

Шифр та назва спеціальності 21.06.01– екологічна безпека

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України (03142, м.Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник – Кучерук Дмитро Дмитрович, доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води ІКХХВ ім. А.В.Думанського (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)

Офіційний опонент – Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (Національний університет біоресурсів і прородокористування України МОН України)

Офіційний опонент – Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України)

Офіційний опонент – Змієвський Юрій Григорович, доктор технічних наук, доцент, головний інженер-технолог з очищення води (ТОВ «Вінкар Сістемс»)

 

Дисертація від 19 серпня 2021 р.

Відгук  Максіна В.І. від 08 вересня 2021 р.

Відгук Дзязько Ю.С. від 08 вересня 2021 р.

Відгук Змієвського Ю.Г. від 09 вересня 2021 р.

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Павленко Олеся Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Назва дисертації – «Отримання гомогенних фаз оксидів феруму, допованих катіонами Co 2+ , Cu 2+ , Zn 2+ і Ni 2+ , та їх стабілізація вищими карбоновими кислотами»

Шифр та назва спеціальності 02.00.11 – колоїдна хімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України (03142, м.Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник – Лавриненко Олена Миколаївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України)

Офіційний опонент – Горбик Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу наноматеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України)

Офіційний опонент – Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України)

Офіційний опонент – Міщук Наталія Олексіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу електрохімії та адсорбції на мінеральних сорбентах (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)

 

Дисертація від 19 серпня 2021 р.

Відгук  Горбика П.П. від 08 вересня 2021 р.

Відгук Міщук Н.О. від 08 вересня 2021 р.

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Балакіна Маргарита Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – кандидат хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу хімії, фізки та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

Назва дисертації – «Фізико-хімічні основи знешкодження фільтратів полігонів твердих побутових відходів електрохімічними та мембранними методами»

Шифр та назва спеціальності 21.06.01– екологічна безпека

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України (03142, м.Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник – Кучерук Дмитро Дмитрович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води ІКХХВ ім. А.В.Думанського (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)

Офіційний опонент – Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (Національний університет біоресурсів і прородокористування України МОН України)

Офіційний опонент – Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України)

Офіційний опонент – Лавриненко Олена Миколаївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України)

 

Дисертація від 22 вересня 2020 р.

Відгук  Максіна В.І. від 01 квітня 2021 р.

Відгук Дзязько Ю.С. від 01 квітня 2021 р.

Відгук Лавриненко О.М. від 01 квітня 2021 р. 

2020

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Пузирна Любов Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

Назва дисертації – «Поліфункціональні високоселективні сорбційні матеріали для очищення вод від радіонуклідів та інших неорганічних екотоксикантів»

Шифр та назва спеціальності 21.06.01– екологічна безпека

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України (03142, м.Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник – Пшинко Галина Миколаївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії ІКХХВ ім. А.В.Думанського (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)

Офіційний опонент – Слободяник Микола Семенович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса  Шевченка)

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторії електрохімії наноматеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України)

Офіційний опонент – Радовенчик Вячеслав Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського)

 

Дисертація від 22 вересня 2020 р.

Відгук Слободяника М.С. від 23 листопада 2020 р.

Відгук Тарасенка Ю.О. від 17 листопада 2020 р.

Відгук Радовенчика В.М. від 17 листопада 2020 р. 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Мазна Юлія Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

Назва дисертації – «Контроль і моніторинг бром- та йодвмісних аніонів у водних об’єктах довкілля»

Шифр та назва спеціальності 21.06.01– екологічна безпека

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України (03142, м.Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник – Зуй Олег Вікторович, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу аналітичної та радіохімії ІКХХВ ім. А.В.Думанського (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)

Офіційний опонент – Гомеля Микола Дмитрович, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського)

Офіційний опонент – Бакланов Олександр Миколайович, доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та екологічної безпеки (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків)

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Лисенко Лариса Леонідівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – кандидат хім. наук, старший науковий співробітник відділу електрохімії та адсорбції на мінеральних сорбентах Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України

Назва дисертації – «Колоїдно-хімічні принципи управління поляризаційними та електрокінетичними явищами в водних дисперсних та мембранних системах»

Шифр та назва спеціальності 02.00.11– колоїдна хімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B.Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий консультант – Міщук Наталія Олексіївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу електрохімії та адсорбції на мінеральних сорбентах (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хім. наук, професор, завідувач лабораторії електрохімії наноматеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України)

Офіційний опонент – Лебовка Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізико-математичних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України)

Офіційний опонент – Кублановський Валерій Семенович, доктор хім. наук, професор, завідувач відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України)

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Корнієнко Іван Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

Назва дисертації – «Фізико-хімічні процеси плазмохімічної деструкції органічних компонентів вод»

Шифр та назва спеціальності 21.06.01– екологічна безпека

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник – Гончарук Владислав Володимирович, доктор хім. наук, професор, академік НАН України, директор ІКХХВ ім. А.В.Думанського (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)

Офіційний опонент – Огенко Володимир Михайлович, доктор хім. наук, професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу фізико-органічної хімії(Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.  Вернадського НАН України)

Офіційний опонент – Гомеля Микола Дмитрович, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського)

 


 

 

2019

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Деремешко Людмила Аркадіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

Назва дисертації – «Екологічно обґрунтоване очищення води від фторидів баромембранними методами з переробкою відходів»

Шифр та назва спеціальності 21.06.01– екологічна безпека

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник – Кучерук Дмитро Дмитрович, доктор хім. наук, старший науковий співробітник (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)

Офіційний опонент – Максін Віктор Іванович, доктор хім. наук, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії (Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниМіністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Дзязько Юлія Сергіївна,доктор хім. наук, старший науковий співробітник (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України)

 

 

2018

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Семінська Ольга Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Дефосфатування стічних вод баромембранними методами із отриманням добрива»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ-142, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Кучерук Дмитро Дмитрович, доктор хім. наук, провідний науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Гомеля Микола Дмитрович, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського)
Офіційний опонент – Дзясько Юлія Сергіївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник лабораторії сорбційних і мембранних матеріалів і процесів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Шунков Василь Сергійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
Назва дисертації – «Ефективні та селективні сорбційні матеріали для вилучення з водних середовищ екологічно небезпечних іонів»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ-142, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Пшинко Галина Миколаївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих матеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України)
Офіційний опонент – Кашковський Володимир Ілліч, кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу органічного та нафтохімічного синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України)

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Горбань Максим Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

Назва дисертації – Моніторинг та дисперсно-фазовий розподіл органічних екотоксикантів у природній воді

Шифр та назва спеціальності21.06.01 – екологічна безпека

Шифр спеціалізованої радиД 26.183.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефонІнститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)

Науковий керівник Мілюкін Михайло Васильович, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України) Офіційний опонент – Сухарев Сергій Миколайович, доктор хім. наук, доцент, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і нуки України)
Офіційний опонент
Кормош Жолт Олександрович,кандидат хім. наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України)

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

 
Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Садовський Дмитро Юрійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу фізико-хімічної механіки дисперсних систем Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Формування структури дисперсних систем на основі природного вугілля та рідких органічних середовищ»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.11 – колоїдна хімія
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01

 

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Макаров Анатолій Семенович, доктор техн. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-хімічної механіки дисперсних систем (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Рульов Микола Миколайович, доктор хім. наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету, професор кафедри  технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України)
Офіційний опонент – Супрунчук Володимир Ілліч,кандидат хім. наук, доцент кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології (НТУУ КПІ ім. І.Сікорського)
 

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Болгова Олена Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Виявлення та видалення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів з пиної води»
Шифр та назва спеціальності – 05.17.21 – технологія водоочищення
Шифр спеціалізованої ради – К 26.183.02
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Гончарук Владислав Володимирович, доктор хім. наук, академік НАН України, директор, завідувач відділу хімії, фізики та біології води (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Астрелін Ігор Михайлович, доктор техн. наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету, професор кафедри  технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського» МОН України)
Офіційний опонент – Чарний Дмитро Володимирович, доктор техн. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу водних ресурсів (Інститут водних проблем і меліоріції НАН України)
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

 

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Романюкіна Ірина Юріївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Вплив вмісту дейтерію на властивості води»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.11 – колоїдна хімія
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Гончарук Владислав Володимирович, доктор хім. наук, академік НАН України, директор, завідувач відділу хімії, фізики та біології води (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Огенко Володимир Михайлович, доктор хім. наук, член-кор. НАН України, професор, завідувач відділу фізико-органічної хімії(Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.  Вернадського НАН України)
Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович,доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів(Інститут хімії поверхні ім.О.О. Чуйка НАН України)
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Петренко Тетяна Володимирівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер кафедри харчової хімї Національного університету харчових технологій МОН України
Назва дисертації – «Розроблення хімічних процесів комплексної переробки карбонатного осаду цукрового виробництва»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Перепелиця Олександр Петрович, доктор хім. наук, професор (Національний університет харчових технологій МОН України)
Офіційний опонент – Максін Віктор Іванович, доктор хім. наук, професор, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води і кафедри екології агросфери та екологічного контролю (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)
Офіційний опонент – Нагорний Павло Григорович, доктор хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
 

2017

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Корж Євген Олександрович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу сорбції та біології очистки води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Сорбція та біосорбція фармацевтичних речовин на активованому вугіллі для ефективного їх вилучення з води»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Мєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна, доктор хім. наук, професор, заступник директора (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Каздобін Костянтин Олександрович, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімічного та інформаційного аналізу (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України)
Офіційний опонент – Донцова Тетяна Анатоліївна, кандидат хім. наук, доцент кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» МОН України)
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Кравченко Ганна Михайлівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води імені A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Фотохімічна деструкція фенолу у гумусовмісних водах»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Пшинко Галина Миколаївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Линник Петро Микитович, доктор хім. наук, професор, завідувач відділу гідрохімії (Інститут гідробіології НАН України)
Офіційний опонент – Халявка Тетяна Олександрівна, канд. хім. наук, доцент, науковий співробітник відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Димитрюк Тетяна Миколаївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу фізико-хімічної механіки дисперсних систем Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Стабілізація та седиментаційна стійкість спиртовугільних суспензій»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.11 – колоїдна хімія
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Макаров Анатолій Семенович, доктор техн. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-хімічної механіки дисперсних систем (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Рульов Миколай Миколайович, доктор хім. наук, професор, зав. відділу фізико-хімічної гідродинаміки ультрадисперсних систем (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України)
Офіційний опонент – Малишева Марія Львівна, кандидат хім. наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Яцик Богдан Петрович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Вилучення урану (VI) та важких металів з водних середовищ сорбційними та баромембранними методами»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Пшинко Галина Миколаївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії нанопористих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України)
Офіційний опонент – Кашковський Володимир Ілліч, кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу органічного та нафтохімічного синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України)
 

2016

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук


Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Барінова Наталія Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу електрохімії та адсорбції на мінеральних сорбентах Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Нелінійні електрофорез і електроосмос для одиничних частинок і складних систем»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.11 – колоїдна хімія
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Міщук Наталія Олексіївна, доктор хім. наук, провідний науковий співробітник (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Шилов Володимир Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник (Інститут біоколоїдної хімії НАН України)
Офіційний опонент – Кублановський Валерій Семенович, доктор хім. наук, професор, зав. відділом електрохімії водних розчинів (Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України)
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Мельник Людмила Олексіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Наукові засади видалення токсичних мікрокомпонентів мангану, бору, арсену в процесах мембранного опріснення»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий консультант – Гончарук Владислав Володимирович, доктор хім. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Максін Віктор Іванович, доктор хім. наук, професор, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)
Офіційний опонент – Линник Петро Микитович, доктор хім. наук, професор, завідувач відділу гідрохімії (Інститут гідробіології НАН України)
Офіційний опонент – Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України)
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Марченко Олексій Михайлович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Вилуговування важких металів з осадів стічних вод»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Пшинко Галина Миколаївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Гомеля Микола Дмитрович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України)
Офіційний опонент – Кашковський Володимир Ілліч, кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу органічного та нафтохімічного синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України)
 
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Симканич Олеся Іванівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України
Назва дисертації – «Хімічний та радіоекологічний моніторинг важких металів і гамма-радіонуклідів у об’єктах довкілля Закарпаття»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Сухарев Сергій Миколайович, доктор хім. наук, доцент, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України)
Офіційний опонент – Пшинко Галина Миколаївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Закутевський Олег Ігорович, кандидат хім. наук, старший науковий співробітник відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Федорова Валентина Михайлівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Вплив природної модифікації глинистих мінералів на сорбційно-десорбційну поведінку радіонуклідів у довкіллі»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Пшинко Галина Миколаївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Зуб Юрій Леонідович, доктор хім. наук, професор, завідувач відділу хімії поверхні гібридних матеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України)
Офіційний опонент – Мелешевич Світлана Іванівна, кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Тітов Тарас Сергійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України
Назва дисертації – «Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Ранський Анатолій Петрович, доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології (Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України)
Офіційний опонент – Гомеля Микола Дмитрович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України)
Офіційний опонент – Розанцев Георгій Михайлович, доктор хім. наук, доцент, професор кафедри неорганічної хімії, завідувач кафедри неорганічної хімії (Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, м. Вінниця)
 
 
 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Приходько Роман Вікторович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Колоїдно-хімічні принципи створення металооксидних нанокомпозитів»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.11 – колоїдна хімія
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий консультант – Гончарук Владислав Володимирович, доктор хім. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
Офіційний опонент – Огенко Володимир Михайлович, доктор хім. наук, професор, головний науковий співробітник, чл.-кор. НАН України (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України)
Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник, завідуючий лабораторією електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України)
Офіційний опонент – Ковзун Ігор Григорович, доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України)
 

2015

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Прізвище, ім'я, no-батькові здобувача – Осипенко Віра Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України
Назва дисертації – «Розробка фізико-хімічних основ процесів екологічно сприятливого мембранного очищення нітратвмісних вод»
Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.183.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03680, м. Київ, МСП, бульв. Акад. Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96)
Науковий керівник – Кучерук Дмитро Дмитрович, доктор хім. наук, провідний науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України)
Офіційний опонент – Максін Віктор Іванович, доктор хім. наук, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (Національний університет біоресурсів і природокористування України при Кабінеті Міністрів України)
Офіційний опонент – Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хім. наук, старший науковий співробітник (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України)

 

 

 

Воді була дана чарівна влада стати соком життя на Землі

Леонардо Да Вінчі

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України
Адреса: бул. Академіка Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна
Телефон: (044) 424 0196
Факс: (044) 423 8224
Веб-сайт:  www.iccwc.org.ua
Електронна пошта: honch@iccwc.kiev.ua
Ми у 

Створено на HTML5 та CSS3
Всі права захищені © 2020 iccwc.org.ua