Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.

Докторантура

Докторантуру Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України відкрито за рішенням вченої ради Інституту (протокол № 12 від 14.12.2022 р.) та затверджено наказом директора Інституту № 49 від 14.12.2022 р.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України здійснює набір до докторантури за спеціальністю

102 - хімія

спеціалізації:

02.00.11 — колоїдна хімія

21.06.01 — екологічна безпека

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науковометричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Прийом до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради Інституту з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

Науково-організаційний відділ Інституту формує проєкт рейтингового списку вступників до докторантури та подає його на розгляд вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту, відповідно до виділених Президією НАН України за конкурсом бюджетних місць, розглядає рейтинговий список та документи вступників, заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування приймає рішення про зарахування до докторантури Інституту.

Вчена рада Інституту відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується, оформляється наказом директора Інституту і подається до Президії НАН України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ВСТУПНИКОМ ОСОБИСТО

 1. Заяву про вступ до докторантури
 2. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Інституту, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури
 3. Розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту
 4. Список та відбитки опублікованих наукових праць і винаходів
 5. Копію диплома доктора філософії або кандидата наук
 6. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до докторантури
 7. 2 кольорові фотокартки розміром 3х4 см
 8. Копію трудової книжки, завірену за місцем праці
 9. Копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 10. Копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних осіб (крім випадків, передбачених законодавством)
 11. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних

При поданні документів вступник зобов’язаний особисто пред’явити оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; диплома доктора філософії або кандидата наук; військово-облікового документа.

При прийнятті на підготовку в докторантурі осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто в триденний термін після зарахування на підготовку в докторантурі за державним замовленням.

 

 

Заяви вступників приймаються з 01 червня до 01 серня 2023 р.

Документи подавати на ім’я директора Інституту за адресою: 03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 42, акад. НАН України Гончаруку В.В.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

 

З приводу питань звертатися:

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України
бульв. Акад. Вернадського, 42
Київ, Україна, 03142

Вчений секретар Інституту
кандидат хімічних наук

Юрлова Людмила Юріївна (кімн. 252)

Телефон:  +38(044) 424-32-35, 424-01-97
Тел.моб.:  +38(093) 501 06 95
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Воді була дана чарівна влада стати соком життя на Землі

Леонардо Да Вінчі

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України
Адреса: бул. Академіка Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна
Телефон: (044) 424 0196
Факс: (044) 423 8224
Веб-сайт:  www.iccwc.org.ua
Електронна пошта: honch@iccwc.kiev.ua
Ми у 

Створено на HTML5 та CSS3
Всі права захищені © 2020 iccwc.org.ua